Zoom Logo

תורת החבורות תרגול 3 תשפא יום ראשון - Shared screen with speaker view
Shaked Winder
01:48:04
מה זה GLn?
הילה מונסוניגו
01:48:44
כל המטריצות ההפיכות מגודל n
יובל הגבר
01:49:35
תהיה אפשרות של עובר בינארי בסמסטר הזה?
יובל הגבר
01:49:56
ברצניות אני שואל
Erez Berkovits
01:50:15
לא חושב
שון
01:50:17
בינתיים לא אמרו על זה משהו
שון
01:50:25
כמה קורסים אתה עושה
יובל הגבר
01:50:34
לא כולל יהדות 3
שון
01:50:47
אתה שימושית?
יובל הגבר
01:50:50
כן
שון
01:55:46
יפה גניס
lilach ganis
01:56:03
העיקר נכשלתי בלינארית 1
Ido Galis
01:56:14
תגידי תודה אני חוזר על 2
שון
01:56:34
מה קיבלת 89?
Ido Galis
01:56:45
פחות
עפרי לוין
01:58:25
מה זה Eij?
יובל הגבר
01:58:52
מטריצה
יהונתן חזוט
01:59:01
מטריצת אפסים חוץ מהאיבר האיי גיי שהוא אחד
Raz-li Tamir
01:59:05
מטריצה שהיא אפסים חוץ מהאיבר ב ij שהוא 1
שון
01:59:11
EIJ may refer to:Air Efata, an Indonesian airlineEgyptian Islamic JihadEritrean Islamic Jihad
שון
01:59:56
שמח לעזור
יובל הגבר
02:01:23
אנחנו עדיין מוכיחים את הזה מההתחלה?
יובל הגבר
02:01:28
ההוא עם המרכז
Erez Berkovits
02:01:35
כן
יובל הגבר
02:01:46
תזכיר לי מה המשפט אמר
הילה מונסוניגו
02:01:58
מוכיחים עכשיו שהמרכז של המטריצות ההפיכות זה כל המטריצות הסקלריות
יובל הגבר
02:02:06
אה אוקי
הילה מונסוניגו
02:02:08
וזה הכלב דו כיוונית
יובל הגבר
02:02:31
הממ
Ido Galis
02:06:54
לילך תראי זה הוכח הפרךךך
lilach ganis
02:07:19
תמיד הייתי גרועה בזה
יובל הגבר
02:13:57
מה עושים ריחפתי איזה 10 דקות
אור אלמוג
02:16:12
מה זה סקלריות?
עפרי לוין
02:16:36
שכל האיברים הם אפס חוץ מהאלכסון שהוא סקלר
יובל הגבר
02:16:48
alpha*I
bamba(יועד) noget
02:21:06
מה ההגדרה של gln?
Guy Vitrak
02:59:15
אה ואפשר לחלק לאניות אחרי זה
Ido Galis
03:00:27
bubblesort
ShaharZK :)
03:00:41
ממך לא ציפיתי גליס
הילה מונסוניגו
03:00:48
מדמחיסט
Ido Galis
03:00:54
חחחחחחח יש לי טראומה מגיל
Ido Galis
03:01:03
מה עם הנרמולללל
Ido Galis
03:01:44
משתמשים בחבורה הסימטרית בקומבינטוריקה
Guy Vitrak
03:04:46
אי אפשר לשלוח כל איבר לעוקב שלו?
Ido Galis
03:04:51
לא
Ido Galis
03:04:53
לא הפיכה
Guy Vitrak
03:04:57
אה
Ido Galis
03:05:01
בושה