Zoom Logo

מבוא לאלגברה לינארית הרצאה 4 תשפא - Shared screen with speaker view
Tair Bolgario
32:18
איך המטריצה הזאת נקראת?
Erik Gor
32:24
מטריצת היחידה
Erik Gor
32:25
I
Erik Gor
32:46
היא דומה טיפה למספר 1 במספרים היומיומיים בהתנהגות שלה
Shira Elkus
47:52
מה אם כפלתי אותה ב0 0 0 0 .?
Erik Gor
48:01
אז קיבלת מטריצת 0
Michal Malkiel
52:23
כלומר יש רק אופציה אחת להפיכה של A?
Erik Gor
52:33
כן
אריאל
52:34
נכון
Erik Gor
01:00:09
סוג של שילוב בין אסוציאטיביות לקומטטיביות
Erik Gor
01:00:14
:)
elad yosef
01:00:23
בדידה
שיר עמית
01:11:11
איפה הגרירה הדו כיוונית איפהה
Yasmin Reich
01:12:03
איפה היא לא? :(
אריאל
01:12:09
זה כבר רודף אותי בחלומות
Ariel Michelson
01:39:14
(0.5,0.5,0.5)(0.5,-0.5,-0.5)(-0.5,0.5,-0.5)זה מה שיצא לי
Gal Levy
01:39:38
יצא לי אחרת האמת היא
Yasmin Reich
01:39:44
גם לי
שיר עמית
01:40:36
יצא לי כמו שלך רק האיבר השלישי בשורה השנייה 0.5
שיר עמית
01:40:41
אבל אולי טעיתי
Alexis
01:41:06
(0.5,0.5,0.5)(0.5,-0.5,-0.5)(-0.5,0.5,0.5)
דולב נוחי
01:41:39
לא יצא לי אפילו דומה לזה
Erik Gor
01:41:50
יצא לי 2 איברים בצד ימין 0
Erik Gor
01:44:31
אריאל אולי לא עשית -1 איפה שהיה צריך ?
Erik Gor
01:44:34
כפול -1