Zoom Logo

Swedeheart 2020-10-13 Årsmöte kl 13-15:30 - Shared screen with speaker view
Lars Wallentin
01:55:41
Om man har två skärmar måste man välja skärm som delas. Finns när man trycker på share screen!
Peter Vasko
01:56:51
Tack
Ann-Louise Karlsson
01:57:00
kan vi få större bilder?
Valentina Goloskokova
02:02:13
Kommer digital och fysisk deltagande i fysisk träning program slås ihop i kvalitetsindex?
Monle4
02:13:07
hörs dålig
Margret
02:17:17
Vi kanske ska anmäla SWEDEHEARTs styrgrupp till ppt kurs... :-D
Peter Vasko
02:17:45
Och Zoom-kurs
Marie Johansson
02:20:18
Kan den med användar 109803 muta mikrofonen