Zoom Logo

מהו תקציב ראלי למערכת הבריאות בישראל - Shared screen with speaker view
Ronen Arbel
05:38:52
המצגת עדיין על השקף הראשון
Etti Rosenberg
06:29:41
טל אוחנה מסכימה עם כל מילה
Etti Rosenberg
06:30:09
הדרך לטיפול נכון בקהילה הן אחיות מומחיות בפריפריה
Etti Rosenberg
06:34:58
גם גברים אסרטיבים הם גברים עם שליחות ...
Ronen Arbel
06:37:29
מסכים - זו היתה עוד דוגמה מצוינת איך אפשר לקדם בריאות מבלי להוסיף רופאים, אלא להאציל סמכויות לגורמים אחרים
Noaz Barnir
06:39:39
זו אופציה שקיימת בכל הפרפריות במדינות המתקדמות וזו תוצאה של חוסר ברירה לא של מדיניות מכוונת
Etti Rosenberg
06:41:14
בסוף זה שירות שמציל מטופלים , מקצר תור וחוסך מגעים אז מה זה משנה איך הגענו לזה , יש 500 אחיות מומחיות במדינת ישראל היום ועוד הרבה בלימודים
Noaz Barnir
06:43:22
אתי , כידוע לך אני ממאוד מאוד בעד אחיות מומחיות בכל הארץ ובכל הכוח ממש לא רק במקומות שאין ברירה ואין רופאים
Meir Pugatch
06:43:38
חברים בואו נמשיך בדיון הזה אחר כך
Etti Rosenberg
06:43:54
מה שנכון נועז מאז ומתמיד תמכת
Ronen Arbel
08:49:43
קייס מנגרס זה עוד דוגמה לשרוג משמעותי של השירות ללא צורך ברופאים נוספים, במגוון רחב של תחומים
Ronen Arbel
08:53:03
אני תקוע על השקף הראשון
Meir Pugatch
09:03:50
שימחת אותי עד מואד
Meir Pugatch
09:03:53
מאוד
Ronen Arbel
09:07:38
את רשימת החיסונים המומלצים נבקש לקבל עם הערכת עלות
פנינה רוזנצוייג
09:32:40
מה אחוז המימושים של חברות הביטוח על הבריאות?
ה-85401815390iPhone של Roni
09:37:20
רעיון מדהיםהפרקטיקה. פחות
ה-85401815390iPhone של Roni
09:40:17
מתי תתחילו לקבל מבוטחיםמאז הקורונה אין פגישות
Oren Feine
09:45:10
תודה על יום מרתק ובסיס חשוב לעשייה חשובה!