Zoom Logo

FP&A בימי קורונה - Shared screen with speaker view
ronen
39:09
לא שומע
Nir Oz
01:13:21
הי, נראה שבשתי החברות התפרצות הקורונה לא גרמה להפסדים מהותיים.... להיפך. פגיעה מינורית בהכנסות ובמקביל יצירת הזדמנויות רכש במחירים אטרקטיביים. יפה.
Tzahi Mizrahi
01:23:25
תודה לכולם
Nir Oz
01:23:27
תודה רבה על השיתוף. היה מעניין
Iris Jack
01:23:37
תודה