Zoom Logo

JIMwebinar 10 juni 2020 NIEUWE LINK - Shared screen with speaker view
HHeck
36:38
gaan we chatfunctie ook gebruiken ?
Els Bijman
36:48
Zeker!
HHeck
38:47
minde ruithuisplaatsingen, zorg dichterbij de client
Janet van Bavel
38:55
meer ruimte voor profeesionals
Jet Nolten
38:59
Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp;Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.
HHeck
39:01
flexibele inzet
Tjitske
39:11
dichter bij de client
Roeland Weijer
39:12
ik heb geen idee
Frank De Graaff
39:20
goedkoper, sneller beschikbaar, beter aansluitend bij vraag gezin, complexe problematiek (over domeinen heen), de regisseur
Tjitske
39:23
minder bureaucratie
Ingrid van Bouwdijk
39:25
sneller zorg
Joyce Bosman WIJ Groningen
39:31
integraal
iPhone van Dominique
39:32
(1) goedkoper, (2) dichterbij, (3) meer maatwerk, (4) integraal en (5) slag naar voren/preventie
Janet van Bavel
39:34
meer eigen regie voor mesen zelf
Corine van der Voort
39:42
minder burocratie, beweging naar het voorliggende veld, samenwerken, 1 gezin 1 plan, dichterbij de burger
o.pakovska
39:50
erkenning voor elkaars expwrtise.
Dilek Ceyhan
39:56
1 gezin, 1 plan, 1 *regisseur…
Joyce Bosman WIJ Groningen
39:59
preventief
frederiquecoelman
40:07
kleine problemen blijven klein, dichtbij het gezin, terugdringen financieel en bureaucratie, integraal, in de wijk, 1 gezin 1 plan
Rosa
40:12
Goedkopere jeugdzorg, dichter bij de cliënt, laagdrempelige zorg, preventief, zorg sneller geregeld/ingezet en minder doorverwijzen
Joyce Bosman WIJ Groningen
40:16
Generalistisch werken
Dilek Ceyhan
40:25
Eigen kracht van het gezin
HHeck
41:23
gedeeld wel,maar waargemaakt?????
Janet van Bavel
43:01
zorg dichtbij, doen at werkt, dekmedicalisering, geen diagnoses plakken, out of the box maatwerk, minder protocollen en richtlijnen, integrale, intersectorale zorg, één regisseur, die alles samen met cliënt op elkaar afstemt
Tjitske
43:58
ik ben opgehouden omdat de antwoorden er al stonden :)
Suzanne de Ruig
44:13
Dat is ook waar!
Tjitske
45:06
wie niet past loopt vast ,dreigt ook bij ons hv
Suzanne de Ruig
46:13
Voor meer mensen herkenbaar?
Sytse Z
46:24
kunnen jullie uitleggen wat een JIM precies is svp?
Bart-Jan Jelles Spirit
46:24
Heel herkenbaar!!
Els Bijman
47:47
JIM is Jouw ingebrachte mentor. Een Informele mentor die gekozen is door de jongere die in de hulpverlening komt
Els Bijman
48:16
Deze JIM werkt samen met de hulpverlener, jongere en ouders aan oplossingen
Mohamed
48:27
Betekent dat dat de JIM niet per defenitie een proffesional is? Hoe staat dat dan in verhouding met "je moet je JIM volgen?"
Corine van der Voort
48:47
krijgen we de PPT toegestuurd?
Els Bijman
48:51
De JIM is geen professional
Corine van der Voort
49:22
top
Dilek Ceyhan
49:30
Dank je wel!
frederiquecoelman
49:31
fijn!
Tjitske
53:13
wij hebben een teambudget hiervoor
Femke Bollen
53:52
Kunnen alle zorgprof. hier een aanvraag voor indienen?
Jet Nolten
54:03
Gemeente Enschede heeft een maatwerkbudget
Laura
54:15
Ik ken het ook vanuit werk uit ST
Joyce Bosman WIJ Groningen
54:15
groningen kent dit ook
Egbert Oppenhuizen
54:18
ik ken het
iPhone van Dominique
54:20
wij in Tilburg hebben een maatwerkbudget en commissie
Mascha Struijk
54:21
ik ken het
Frank De Graaff
54:24
amsterdam in ieder geval via SamenDoen
Roeland Weijer
54:27
ik weet het niet in Amsterdam
Annemarie
54:28
Ik ken t maar nu beschikbaar via samen doen en okt
Femke Bollen
54:32
geen idee
Corine van der Voort
54:41
geen idee, ik werk in midden en west brabant
Henk Woort
54:46
Ook geen idee
Annemarie
54:51
Samen Doen Amsterdam
G. de Jonge
55:03
Ik ken het maatwerkbudget niet. Maar ben niet als zorgprofessional actief. Wij werken vanuit de stichting samen met jeugdzorg organisaties.
Suzanne de Ruig
55:45
www.1sociaaldomein.nl
Moniek
55:52
als ik maatwerkbudget Rotterdam google kom ik uit bij het samenwerkingsverband primair onderwijs
Suzanne de Ruig
56:35
binnen 1sociaal domein kun je mooi maatwerk zoeken en volgen waar Pieter het over heeft.
Joyce Bosman WIJ Groningen
57:55
klopt, herkenbaar de ‘zuinigheid’ om maatwerk in te zetten.
Annemarie
58:43
ervaring Spirit was ook dat maatwerkbudget over bleef. ook omdat er voorschotten gegeven werden en er geld terug kwam
iPhone van Dominique
59:32
waar liggen de grenzen van maatwerk legitimeren? wij hadden laatst een casus binnen het maatwerkbudget om een boete voor dronken rijden af te betalen teneinde uitzetting uit WSNP te voorkomen...
Joyce Bosman WIJ Groningen
01:01:47
het is zelfs mogelijk om uit zo’n budget een autootje hiervan te betalen.....
G. de Jonge
01:02:01
Het voorbeeld van Pieter van de samenwerking met de voetbalvereniging zou ik wel meer van willen weten.
iPhone van Dominique
01:02:03
correctie: ik had ook over Tilburg :)
Jet Nolten
01:02:10
Reactie op Rigtersbleek Enschede: Super initiatief! Wel alleen een oplossing voor eerstelijnszorg. Ik merk dat de gemeente hierdoor juist de indicaties voor tweedelijns zorg minder snel afgeeft dan voorheen.
Frank De Graaff
01:03:15
ik ben best benieuwd naar een verbinding van dit verhaal met de JIM…
Laura
01:03:42
JIM heeft geen toegang tot het maatwerkbuget toch inderdaad?
Jet Nolten
01:03:43
Reactie op G. de Jonge: Rigtersbleek is een voetbalclub in Enschede. Jongeren in de basisschoollleeftijd en middelbare school leeftijd kunnen hier na schooltijd heen. Er zijn professionals aan het werk en groepsactiviteiten worden aangeboden. De zorg is minder intensief als in bijvoorbeeld de gecertificeerde instellingen.
Joyce Bosman WIJ Groningen
01:06:56
Pieter, als je morgen per direct iets kon veranderen, wat zou dat zijn?
G. de Jonge
01:07:03
Dank Jet. Wellicht een voorbeeld voor ons in de regio.
Mohamed
01:07:18
Hoe wordt bepaald of de JIM zelf wel genoeg sociaal kapitaal heeft om deze te kunnen delen met een client?
Janet van Bavel
01:10:21
kan je een voorbeeld geven van ee succes uit citydeal waardoor de zorg veel succesvoller werd door een vorm van directe ondersteuning?
Tjitske
01:11:44
ik herken het samen vast zitten
Frank De Graaff
01:11:45
kijk naar bestaanszekerheid ipv naar hulp, dat is toch precies waar je de JIM voor nodig hebt. wat zouden we moeten doen om de JIM veel vaker om ons heen te zien.
o.pakovska
01:11:46
Hoe dient de samenspel van de organisaties eruit zien?
Frank De Graaff
01:12:19
overdragen van macht is mooie omschrijving kern van wat nodig is!
Roeland Weijer
01:14:36
als een klant ziek is door een autoimmuun ziekte en kan hierdoor niet werken, hij kan met behalen van zijn rijbewijs zijn werk veld keuze uit kunnen breiden, hij heeft alleen hiervoor geen geld voor,kan ik dit aanvragen bij dat maatbudget?
G. de Jonge
01:15:04
als professional heb je een zekere mate van regie nodig, daarvoor ben je een professional. Ik vraag me af of het inperken van 'handelingsvrijheid' te wijten is aan macht of een gebrek aan vertrouwen
Annemarie
01:15:07
overdracht v macht zonder dat besluit dan toch opnieuw beoordeeld wordt voordat het uitgevoerd wordt.
Tjitske
01:15:50
wij hebben een teambudget app, en als we geld willen gebruiken ,moeten drie collega's het ermee eens zijn. Werkt goed.
Annemarie
01:15:56
poging bij Verbondsteams in Amsterdam mbt woningen werkt nog niet goed namelijk
sandra
01:16:04
de kennis van de JIM kan ook bijdragen aan het inzicht dat aanspraak maken op maatwerkbudget noodzakelijk is omdat de jim helpt de echte last op tafel te leggen
kativ
01:17:26
Transitie vraagt ook om een verandering van mindset. Hier is nog veel te behalen. Ook qua inzet van JIM, verantwoordelijkheden en (doorzettings)macht
Mascha Struijk
01:17:44
Denken in schaarste ipv overvloed
Mascha Struijk
01:18:39
zoooo met je eens Pieter!
Freddy
01:18:41
Ik kom uit het onderwijs. Goed om te zien wat de overeenkomsten zijn tussen het onderwijs en de zorg. Hoe kunnen we elkaar versterken om het Jim concept binnen het onderwijs te introduceren en daar gebruik van te maken. Jim raakt de kern. Geeft de leerling meer invloed.
Tjitske
01:18:50
Aanvraag fonds bijzondere noden is een ramp vanwege deze vooraf controle
Annemarie
01:20:15
interessante ervaringen van inzet informele zorg in onderwijs door Al Amal in Utrecht
Annemarie
01:20:53
juist vertrekkend vanuit de vraag v jongeren of ouders
Els Bijman
01:21:01
We zijn op een school in almere nu een JIM lespakket aan het maken. Jongeren hun eigen JIM laten kiezen.
Janet van Bavel
01:21:29
voorbeeld van wat er dan op deze manier gehonoreerd is?
Els Bijman
01:21:29
In groningen worden nu ook Leerplicht ambtenaren getraind in JIM
Sytse Z
01:21:56
Tjitske, hoe heet die app en wie hebben daar toegang toe?
Bart-Jan Jelles Spirit
01:22:02
5taan dit soort ideeen en mogelijlkheden op www.1sociaaldomein.nl?
Tjitske
01:22:51
dit is in het okt Geuzenveld/Slotermeer en heet gewoon de teambudgetapp ;)
bfaber
01:23:58
JIM binnen onderwijs, top!! Elke school moet hiervan weten. De docenten, zoco's zien veel wat niet snel gedeeld wordt als er geen hulp in een gezin zit!
Sytse Z
01:25:16
Passende financiering
Tjitske
01:25:25
woningnood :)
Freddy
01:25:32
Maatwerkdiploma
sandra
01:25:34
urgentie aanvragen
Tjitske
01:25:43
en schuldentraject
Annemarie
01:25:48
woning bij advies vanuit professiinal
Mei Lan Tan
01:25:49
schuldsanering
G. de Jonge
01:25:54
integrale behandelplannen jeugdzorg en sport
Bart-Jan Jelles Spirit
01:25:57
Te weinig Financieen rondom jeugdzorg
iPhone van Marjan
01:25:57
financiering over domeinen en mandaat
kativ
01:26:02
@Sytse mee eens - Passende financiering
Annemarie
01:26:09
inkomen voor 18+ jongeren
Henk Woort
01:26:09
Bestedingsvrijheid
Corine van der Voort
01:26:16
discussie over welke jeugdbeschikking nodig is. verwijzers willen bepalen hoeveel uur er nodig is
frederiquecoelman
01:26:18
schotten tussen onderwijs en zorg
Bart-Jan Jelles Spirit
01:26:53
@Corine! Waardeloos idd, de vrijheid is dan totaal weg. Geen enkele optie om maatwerk te leveren
Freddy
01:26:55
Schottenweg
Tjitske
01:27:07
0 uren contracten
MarjoW
01:27:15
af van de beschikkingen en het liefst daarbij ook meer ruimte ook goed samen te kunnen werken met jeugd en volwassenzorg
Annemarie
01:27:15
deze jongeren kunnen dus stap naar zelfstandigheid niet maken en blijven hangen in de jeugdhulp voorzieningen. kost klauwen met geld
Roeland Weijer
01:27:25
werkt JIM ook voor jong volwassenen?
Jet Nolten
01:27:38
Tekort aan uitstroombestemmingen
Tjitske
01:27:54
jeugdlonen
Mei Lan Tan
01:28:00
budget per gezin en niet alles uit verschillende potjes
sandra
01:28:01
aanbodgericht indiceren van jeugdhulp
Corine van der Voort
01:28:19
wachtlijsten
Tjitske
01:28:44
geen woningen na scheiding
MarjoW
01:28:50
daarbij ook een te kort aan beschermd wonen
Corine van der Voort
01:29:05
uitkering is hoger dan inkomen
Mascha Struijk
01:29:17
meer geld te besteden: is ook in jeugdzorg zo. Jongeren blijven liever in de jeugdzorg wonen dan terug naar huis
bfaber
01:29:27
steeds strengere regels op SMI toekenning
Annemarie
01:30:16
omdat die arbeid ook onzeker is, 0 uren contract en tijdelijke aanstelling
Freddy
01:31:26
Bregman: de meeste mensen deugen
Sytse Z
01:31:39
Waar komt het gebrek aan vertrouwen vandaan? Is dat ontstaan of was dat er altijd al?
Mascha Struijk
01:32:59
interessant artikel ivm wat schotten in financiering en in de praktijk betekenen:
Mascha Struijk
01:33:04
https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-269000-euro-uitgegeven-wordt-om-een-schuld-van-14000-euro-op-te-lossen
Tjitske
01:33:38
experiment met huisartsen meer tijd geven waardoor ziekenhuis in de problemen kwam wegens te weinig werk :)
Joyce Bosman WIJ Groningen
01:33:39
Is er al een link gelegd om de JIM werkwijze en het gedachtengoed te implementeren in lesprogramma’s van (sociale) studies? Zodat zowel professionals maar ook toekomstig professionals deze werkwijze meenemen in de ondersteuning van jongeren.
Annemarie
01:34:22
breed kijken door professionals is winst maar vraagt ook breed kijken door gemeente
Annemarie
01:35:03
leuke seminar!!
Tjitske
01:35:08
mogen wij de chat ook?
Corine van der Voort
01:35:08
dank jullie wel
Annemarie
01:35:13
webinar
Natasha Koper
01:35:36
Je kunt de chat zelf opslaan, door op de drie stipjes rechts onderin te klikken in de chat!
Arne Popma
01:35:48
dank
Corine van der Voort
01:37:17
transformeren van hulpverleners
Joyce Bosman WIJ Groningen
01:37:18
Bedankt voor deze inspirerende bijeenkomst.
Mascha Struijk
01:37:26
Dank jullie wel!
Bart-Jan Jelles Spirit
01:37:28
Dank! Mooie bijeenkomst!
Henk Woort
01:37:31
dank je wel
frederiquecoelman
01:37:46
was zeer inspirerend!
Corine van der Voort
01:37:51
podcast van.......
Mei Lan Tan
01:37:51
Dank was heel leerzaam
MarjoW
01:38:06
Erg verhelderend, dank. Was mij niet bewust van een maatwerkbudget dus dat neem ik mee naar ons team ;)
Suzanne de Ruig
01:38:14
Podcast René Peeters op spotify
Tjitske
01:38:16
inspirerend
Jet Nolten
01:38:23
Heel erg bedankt!
sandra
01:38:30
Dank
iPhone van Marjan
01:38:36
dank
Ingrid van Bouwdijk
01:38:37
Bedankt!