Zoom Logo

GMCD - B19 NghiepNguyen - Shared screen with speaker view
T187_Quang Toản
45:20
1
TT18 Thanh Loan
45:20
1111
TT 01 Mai Thảo
45:22
1
T068-Xuân
45:23
111111
T252 - Bá Hoàn
45:23
11111111111111111
T252 - Bá Hoàn
45:26
10000000000000000
T014huy
45:26
1
T347 - Minh Thắm Thân Thiện
45:28
1
T361 Hạnh
45:33
1
T252 - Bá Hoàn
45:37
Gala Dinner
T014huy
45:43
như đi nhận bằng tốt nghiệp
TT22 - LÂM THANH HÙNG
46:23
vừa mới vào thấy hết hồn.😅
T276 Thu Chinh
46:37
Ss
T187_Quang Toản
46:40
ss
T217 - Nguyen Thi Binh
46:47
ss
TT 01 Mai Thảo
46:48
ss
T228- Hà Tuấn Hoàng
46:53
ss
T012 Loan
47:00
ss
TT17 - Hạnh đỗ
47:02
chi dang ăn tối nên kg mở dc
TT23-Tuan
47:32
đang nấu cơm ko mở cam đc cô tiên ơi 😅
T272 - Duy Thanh
48:06
kiến thức!
T272 - Duy Thanh
48:21
Kiến thức!
T276 Thu Chinh
48:22
Kiến thứcTrí tuệ
T122 Hà
48:23
kiến thức
TT22 - LÂM THANH HÙNG
48:23
kiến thức
T038 Tuyết Sương
48:23
kiến thức
T226 Nguyen Thanh Ha
48:24
Kiến thức
T187_Quang Toản
48:27
Kiến thức
T111 D SON
48:28
kt
TT38 Thế Anh
48:28
Kiến thức
T122 Hà
48:38
thực hành
T345 Hiến
48:38
Gặp cô Tiên
T012 Loan
48:54
đồng đội
t073 lan
48:54
kiến thức- thực hành
TT22 - LÂM THANH HÙNG
48:59
ứng dụng vào công việc
T345 Hiến
49:10
Rà nghiệp
T252 - Bá Hoàn
49:11
Rà nghiệp
T115-trang
49:16
Rà nghiệp
T252 - Bá Hoàn
49:19
Đam mê
TT38 Thế Anh
49:20
tiến trình VĂN TƯ TU
T252 - Bá Hoàn
49:21
Sở trường
TT22 - LÂM THANH HÙNG
49:26
độ người
T345 Hiến
49:28
viết lại cuộc đời
T277 -Mai Hải
49:28
Kỹ năng vua
T134-LONG
49:31
quan sát phân tích đúc kết
T228- Hà Tuấn Hoàng
49:32
sợi chỉ đỏ
TT38 Thế Anh
49:32
9 cách độ người
T252 - Bá Hoàn
49:33
dạ
T012 Loan
49:33
đam mê, sở trường
T014huy
49:34
phương pháp luyện tuyệt chiêu
T252 - Bá Hoàn
49:35
^^
T272 - Duy Thanh
49:35
buổi đầu học về rà nghiệp, tìm đam me, sở trường!
T115-trang
49:36
Sợi chỉ đỏ
T386 Trang
49:36
quan sát phân tích đúc kết
T187_Quang Toản
49:37
Quán tâm
T134-LONG
49:42
10 loại hình thông minh
TT38 Thế Anh
49:44
Khoảng dừng
T345 Hiến
49:53
tìm lại vòng luân hồi của bản thân
TT38 Thế Anh
49:57
Quán tâm: Chó đen chó trắng
T134-LONG
50:00
trải nghiệp tư tưởng
T166 Nguyễn Thị Vân
50:01
sợi chỉ đỏ
TT38 Thế Anh
50:04
Thực hành lòng biết ơn
T313 Trương An Phúc
50:05
tập đúc kết
TT38 Thế Anh
50:25
Đọc sách gương vĩ nhân
T272 - Duy Thanh
50:41
ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày!
TT22 - LÂM THANH HÙNG
50:48
độ mình và độ người
T345 Hiến
50:56
Viết lại vecsto, tìm sợi chỉ đỏ
T012 Loan
51:07
lan toả sống như những đoá hoa
T277 -Mai Hải
51:09
Thực hành trong hành vi, ứng xử, thái độ
T187_Quang Toản
51:11
Giả Tham Sân Si
T187_Quang Toản
51:15
Giảm
TT22 - LÂM THANH HÙNG
51:23
nhân bản
T344-Huyền Trang Quán Tâm
51:43
hành động, toàn tâm, cải tiến 10000h để đam mê>>.sở trưởng>>>ích cho xã hội
T121_pham thị nguyệt
51:44
Chào btc cùng csr
TT38 Thế Anh
51:46
tế bào nhân đôi
T277 -Mai Hải
51:47
Tập quan sát -phân tích -đúc kết
T276 Thu Chinh
51:48
Điều chỉnh lại vector, sau đó luyện 10h, quan sát thân tâm , lan toả và phụng sự
T215 - THẢO NGUYỄN
51:58
làm việc , suy nghĩ hướng về ba gốc . Hướng cuộc đồi theo sợi chỉ đỏ
T345 Hiến
52:02
Xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch hàng ngày, tháng , định hướng lâu dài
T166 Nguyễn Thị Vân
52:03
rèn luyện 10.000h
T166 Nguyễn Thị Vân
52:25
trải nghiệm trong tư tưởng qua đọc sách
TT22 - LÂM THANH HÙNG
52:36
trải nghiệp các bậc vĩ nhân
T305 Tư Khiêm Kiên
52:43
công cụ
TT38 Thế Anh
52:47
câu chuyện
T166 Nguyễn Thị Vân
52:48
công cụ
T277 -Mai Hải
52:57
Công cụ
T386 Trang
52:58
công cụ
TT38 Thế Anh
53:00
cày cày
BTC Diễm Trần Nghị Lực
53:01
Con cò
TT38 Thế Anh
53:14
CÔNG CỤ
T272 - Duy Thanh
53:40
kaizen
T288 Nguyễn Mạnh Tuấn
53:49
6 tháng 1 năm rà nghiệp lại
T252 - Bá Hoàn
53:57
năm làm lại 1-2 lần
T187_Quang Toản
53:58
1 Năm Ra nghiệp 1 lần
T276 Thu Chinh
54:02
Liên tục rà 6 tháng - 1 lần và cải tiến
T166 Nguyễn Thị Vân
54:03
3 tháng ra nghiệp lại
T252 - Bá Hoàn
54:05
rà cho người khác
TT22 - LÂM THANH HÙNG
54:08
lan toả cộng đồng
TT38 Thế Anh
54:17
1 lần 1 quý
T272 - Duy Thanh
54:19
sử dụng lại công cụ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm
T252 - Bá Hoàn
54:28
Điều chỉnh vector cuộc đời
TT17 - Hạnh đỗ
54:30
trải nghiệm tư tưởng
T166 Nguyễn Thị Vân
54:31
mỗi tháng đọc 1 quyển sách
T272 - Duy Thanh
54:35
học hỏi các cách vĩ nhân đã làm!
TT17 - Hạnh đỗ
54:39
trải nghiệm thực tế
TT38 Thế Anh
54:49
bỏ những vector k phù hợp
T187_Quang Toản
55:00
Giải pháp
T272 - Duy Thanh
55:00
Giải pháp!
TT38 Thế Anh
55:02
Giải pháp
T228- Hà Tuấn Hoàng
55:02
giả pháp
T276 Thu Chinh
55:04
Giải pháp
T166 Nguyễn Thị Vân
55:04
giải pháp
T277 -Mai Hải
55:09
Gải pháp
T277 -Mai Hải
56:19
Thực hiện kế hoạch đã lên
T345 Hiến
56:30
Rèn tâm hàng ngày
T276 Thu Chinh
56:31
Kaizen lại mục tiêu,
TT23-Tuan
56:42
hành động hướng đến mục tiêu
T272 - Duy Thanh
56:47
Học kỹ lại bộ công cụ và thực hiện các vector đã định!
T166 Nguyễn Thị Vân
56:52
viết những gì cần làm, làm những gì đã viết, viết lại những gì đã làm, cải tiến
T338- Thiên Huế
56:53
Chân trong, chân ngoài, vững vàng xíu rồi chuyển hẵn sang đam mê sở trường
T135- Quyền
56:55
Điều chỉnh vector
T018 - Nguyễn Bích Tú
56:55
Lập ra kế hoạch thật chi tiết cho 3 tháng , 6 tháng,...
T277 -Mai Hải
57:01
Ghi lại nhật lý tâm >: 1% mỗi ngày
T345 Hiến
57:16
đặt mục tiêu nhỏ và thực hiện từng ngày/ hàng tuần đúc kết kaizen
T025 - Tiến
57:23
luyện 3000h sau đó 6 tháng rà lại tiếp
T276 Thu Chinh
57:24
Sống Chậm lại, quan sát Tâm mình nhiều hơn và rèn nội lực
T016 Thu
57:26
rèn mình mỗi ngày, tham gia hoạt động cộng đồng với tinh thần phụng sự
T187_Quang Toản
57:30
Hành động hành đông + Kaizen
T399 Tiến Điềm Tĩnh
57:33
hành động-hành động-hành động
T214-Nguyễn văn tuyên
57:43
Luôn2 quay về bên trong
T123_Nam
57:50
Quan sát tâm mỗi ngày
T345 Hiến
57:51
Ghi thành nhất ký
T276 Thu Chinh
58:35
Chuyển hoá
T277 -Mai Hải
58:35
Sợi chỉ đỏ
T277 -Mai Hải
58:41
ý nghĩa sống
T018 - Nguyễn Bích Tú
58:42
Nhóm bạn tốt
T187_Quang Toản
58:44
Cuộc đời mới
T025 - Tiến
58:53
đồng đội
T276 Thu Chinh
58:55
Nhóm bạn tốt
TT38 Thế Anh
58:59
Mục đích ta sinh ra đề làm gì
T167 hoa
59:00
nhóm bạn tốt
T126 DX Tiến
59:01
tam bảo
T272 - Duy Thanh
59:02
nhómbạn 3 bảo!
T347 - Minh Thắm Thân Thiện
59:02
nhóm bạn tốt
T166 Nguyễn Thị Vân
59:06
nhóm bạn tốt
T123_Nam
59:20
nhóm bạn tốt
T345 Hiến
59:48
Kiểm chứng lại những suy nghĩ, hành động của mình về tâm thức
T272 - Duy Thanh
01:05:47
ko duy trì đc ạ
T272 - Duy Thanh
01:05:55
nhiiều lúc tắt thông báo luôn!
T048 Thịnh
01:07:08
1
T035. Minh Quân
01:07:12
0
T012 Loan
01:07:17
1
TT 01 Mai Thảo
01:08:06
lỡ hiểu và thương chốt hôm qua luôn rồi :p
T263 TRÂN LÊ
01:09:15
Ko thấy nút break zoom ạ
T187_Quang Toản
01:44:33
Đang há dở mồm cô Tiên ah
BTC Tiên Tiên
01:45:06
he he các thôn đã có hành động gì chưaaaaaaa
T048 Thịnh
01:45:11
có ai khóc ko nhỉ
TT25- Hương
01:45:22
nghe nhạc cái muốn khóc luôn á c Tiên ơi
TT23-Tuấn
01:45:38
cô Tiên sắp khóc rồi 😄
TT28 Hằng Trần
01:45:40
thôn 28 tạo được 1 gruop cùng rèn luyện hihi
BTC Tiên Tiên
01:45:46
"ráng không khóc"
T272 - Duy Thanh
01:45:56
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
T213 - Dương Ngọc Thiện
01:45:56
Cảm ơn Tiên, bao nhiêu tâm huyết.
TT23-Tuấn
01:46:10
dành nước mắt mai khóc 1 thể 😅
TT25- Hương
01:46:21
đã khóc nhé mọi người, tự nhiên buồn miên man
TT15 Xứng Phạm
01:46:28
Rất ý nghĩa. Cảm ơn BTC rất nhiều !!!
T308-Minh Hiếu
01:46:41
Vẻ mặt mãn nguyện khi kết thúc khoá học làm mình xúc động
TT38 Thế Anh
01:46:44
Mọi thứ rồi cũng qua
TT38 Thế Anh
01:46:49
chỉ tình thương ở lại
T152 Tiên
01:46:49
sẽ nhớ thật nhiều
TT16 - Trần Hạnh
01:47:11
Thôn 16 sẽ duy trì 3 hoạt động cùng nhau.
TT 01 Mai Thảo
01:47:58
thôn 1 😍
TT23-Tuấn
01:48:00
mọi người đi hết rồi 🤣
T015 Long
01:48:05
Ngày gặp mấy lần
T015 Long
01:48:17
Thôn 1
T214-Nguyễn văn tuyên
01:48:26
Thôn21
T135- Quyền
01:48:29
13
T272 - Duy Thanh
01:48:29
Thôn 27, 1 hoặc 2 tuần họp mặt 1 lần ạ!
T187_Quang Toản
01:48:29
Thôn 18
TT10 - Trần Trung
01:48:30
thôn 10
T301-Nguyễn Lý
01:48:34
30
T115-trang
01:48:35
Thôn 11
T123_Nam
01:48:41
Thôn 12
T334 Bích Vân
01:48:44
thôn 33
TT29 Ngọc
01:48:48
thôn 29
TT28 Hằng Trần
01:48:52
Thôn 28 cùng rèn đọc sách và thể duc ạ
T026 - Hạnh
01:49:13
BTC ơi, có thể giúp học viên gia hạn thêm thời gian để học 18 videos không ạ? Em cảm ơn nhiều!
TT10 - Trần Trung
01:49:44
❤️❤️❤️❤️❤️
T214-Nguyễn văn tuyên
01:50:02
👍👍👍👍👍
T334 Bích Vân
01:51:15
hay quá tt 16
T272 - Duy Thanh
01:51:16
✍️ ghi nhận ạ!
T228- Hà Tuấn Hoàng
01:51:25
❤️
T018 - Nguyễn Bích Tú
01:51:33
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
T166 Nguyễn Thị Vân
01:51:35
❤️😍
T166 Nguyễn Thị Vân
01:51:42
cảm ơn chị Hạnh
T098 - Tú quyết tâm
01:51:46
Hoan hô thôn 16!! 🌹👋👋👋
T162 - Lê Anh
01:51:56
Cảm ơn chị Hạnh nhiều nhiều nhé!
T166 Nguyễn Thị Vân
01:51:57
🌹
T167 hoa
01:52:02
cảm ơn chị Hạnh .
T187_Quang Toản
01:52:09
Năng Lượng quá
T165 - Tuấn Tĩnh Tâm
01:52:10
Cảm ơn chị Hạnh
TT38 Thế Anh
01:52:57
Cháu nớ bay đâu cặp tiền đạo rồi
T272 - Duy Thanh
01:53:27
😁
T272 - Duy Thanh
01:53:36
cháu đang thay rang bác thế anh ạ!
T035. Minh Quân
01:55:05
Mình lười.
T112- YẾN
01:55:21
Thiếu ng thâyg chỉ bảo
T345 Hiến
01:55:29
Môi trường khác nhau: gia đình, nghề nghiệp, tuổi tác, nhận thức
T187_Quang Toản
01:55:33
Thiếu quyết tâm
T277 -Mai Hải
01:55:34
Thiếu cô Tiên
T272 - Duy Thanh
01:55:35
lo làm công việk quá, đôi khi lại ko thể duy trì được!
T018 - Nguyễn Bích Tú
01:55:47
Chính mình
T015 Long
01:55:50
Nhạt dần
T126 DX Tiến
01:56:00
đa phần là online nên chỉ có vài người có thể có kết nối sâu sẽ duy trì lâu,
T098 - Tú quyết tâm
01:56:23
Thời gian mưu sinh bận rộn, nhiều tỉnh thành khác nhau - xa khoảng cách, dễ nản chí nếu ko có ai duy trì sự tương tác...
T035. Minh Quân
01:57:16
1
TT38 Thế Anh
01:57:17
1
T272 - Duy Thanh
01:57:17
1
T165 - Tuấn Tĩnh Tâm
01:57:18
1
T038 Tuyết Sương
01:57:19
1
T288 Nguyễn Mạnh Tuấn
01:57:19
1
T277 -Mai Hải
01:57:20
1
T187_Quang Toản
01:57:20
1
T014huy
01:57:20
1
T276 Thu Chinh
01:57:22
1
T165 - Tuấn Tĩnh Tâm
01:57:23
1
TT15 Xứng Phạm
01:57:23
1
T172 Phạm Hương
01:57:25
1
TT23-Tuấn
01:57:35
1
T162 - Lê Anh
01:57:39
1
T165 - Tuấn Tĩnh Tâm
01:57:44
2
T014huy
01:57:44
2
T035. Minh Quân
01:57:44
2
T025 - Tiến
01:57:46
2
T334 Bích Vân
01:57:47
2
T172 Phạm Hương
01:57:57
2
T115-trang
01:58:01
3
T276 Thu Chinh
01:58:44
Cả đó ạ
TT38 Thế Anh
02:00:12
Xem đâu là nhóm ưu tiền, cần cho bản thân
TT38 Thế Anh
02:01:24
Biết rào cản để có giải pháp và tinh thần chuẩn bị
T252 - Bá Hoàn
02:01:37
Mình sẽ chọn là:3. Mở rộng nhóm bạn tốt để tìm Duyên, nối tiếp hành trình học tập bằng 1 khóa học cụ thể, mình đã chọn X3 và NSKT4. Cần có một tầm nhìn chung để cả nhóm cùng hướng tới
TT38 Thế Anh
02:02:01
Chào bạn Thành Bao DUng
TT38 Thế Anh
02:02:07
Nghe rõ Thành ơi
T115-trang
02:02:09
Rõ ạ
T162 - Lê Anh
02:02:11
rõ ạ
T252 - Bá Hoàn
02:02:13
nghe rõ Thành ơi
T214-Nguyễn văn tuyên
02:02:14
T345 Hiến
02:02:15
Xin chào Thành Bao dung
T344-Huyền Trang Quán Tâm
02:02:23
chào E Thành, duyên lại được gặp E
T187_Quang Toản
02:02:32
Chào Thành
T276 Thu Chinh
02:02:34
Em chào anh Thành ah
T035. Minh Quân
02:02:49
Em chào anh Thành.
T341-Minh Nguyệt
02:02:50
Chào Thành nhé, nghe giọng thấy quen quen❤️❤️❤️
TT25- Hương
02:02:51
chào a, lâu lắm mới gặp lại a
TT23-Tuấn
02:03:14
50% A ạ
T276 Thu Chinh
02:03:17
70% ạ
TT38 Thế Anh
02:03:17
60%
TT18 Thanh Loan
02:03:19
70%
T344-Huyền Trang Quán Tâm
02:03:23
80%
T211-Hoàng Ngọc Hiền
02:03:30
90%
T115-trang
02:03:31
70%
TT37-Hùng Trần
02:03:31
80%
T187_Quang Toản
02:03:40
70%
TT15 Xứng Phạm
02:03:53
80%
TT38 Thế Anh
02:04:14
Nhiều người ngoài kia đi làm mà k tìm được niềm vui trong cuộc sống
TT38 Thế Anh
02:04:33
Đi qua nhiều năm mà chưa nhìn được sự tích cực từ bản thân
TT38 Thế Anh
02:04:41
chưa có điều gì là mãn nguyện
TT38 Thế Anh
02:05:06
Một đời sống hướng tới đủ đầy và trọn vẹn
TT38 Thế Anh
02:06:07
Lincoln nhìn thấy sự bất công đó là buôn bán nô lệ
TT38 Thế Anh
02:06:54
Những trăn trở lớn, ước mơ trong cuộc đời bị cơm áo gạo tiền cuốn phăng đi
TT38 Thế Anh
02:07:33
chúng ta cần làm điều gì để đời sống ý nghĩa, hạnh phúc cho chính mình và người khác
TT38 Thế Anh
02:08:33
nghị lực trong làm bánh chưa chắc có nghị lực trong việc lắng nghe người khác hay làm thiện nguyện vùng sâu vùng xa đến tận cùng
TT38 Thế Anh
02:09:15
Mục tiêu lớn => bảo vệ chính nghĩa, sự công bằng trong xã hội
TT38 Thế Anh
02:11:10
Tâm cho đi vô cùng lớn từ vĩ nhân
TT38 Thế Anh
02:12:08
Cống hiến đam mê sở trường của mình để lợi mình, lợi người, hài hòa thiên nhiên
T035. Minh Quân
02:12:14
Còn chưa dám.
T018 - Nguyễn Bích Tú
02:12:53
Có ạ
TT37-Hùng Trần
02:12:58
quá đau lun
T015 Long
02:13:05
Đau lắm !!!!!!!!!!!!!!
TT38 Thế Anh
02:13:54
Sự tử tế của xã hội bị thay thế bởi thời đại kim tiền
T272 - Duy Thanh
02:14:04
giúp đỡ ng bị nạn giao thông xong, mình thành người gây tai nạn, bị ng nhà của họ hiểu lầm vô đánh nữa! riết ko ai dám giúp!😭
TT38 Thế Anh
02:14:06
Đồng ý
T016 Thu
02:14:09
đồng ý
T347 - Minh Thắm Thân Thiện
02:14:11
đồng ý
T123_Nam
02:14:11
đồng ý
T187_Quang Toản
02:14:11
Đồng y
T018 - Nguyễn Bích Tú
02:14:12
Đồng ý
T277 -Mai Hải
02:14:15
là người giá trị
T276 Thu Chinh
02:14:16
Đồng ý
T056-Hà Vũ Ái Thương
02:14:17
Đồng ý
TT18 Thanh Loan
02:14:18
Đồng ý
TT15 Xứng Phạm
02:14:19
Đồng ý
T345 Hiến
02:14:20
đồng ý
T228- Hà Tuấn Hoàng
02:14:21
đồng ý tôi sẽ hướng về điều đó
T277 -Mai Hải
02:14:21
lợi mình lợi người
T068-Xuân
02:14:22
đồng ý
T214-Nguyễn văn tuyên
02:14:22
ĐỒNG Ý
TT38 Thế Anh
02:14:27
Lợi mình, lợi người, hài hòa với thiên nhiên
T018 - Nguyễn Bích Tú
02:14:33
Lợi mình, lợi người, lợi chốn sinh
T082 NGUYỄN LOAN
02:14:38
ĐỒNG Ý
TT38 Thế Anh
02:15:19
Trí tuệ có mang tình thương hay k
TT17 - Hạnh đỗ
02:15:52
hoàn toàn mất lương tâm luôn anh ơi
TT38 Thế Anh
02:16:03
Quá ít nhà giáo thổi hồn nhân cách
T018 - Nguyễn Bích Tú
02:16:13
Ngay cả người nông dân chân chất nay cũng không còn
TT38 Thế Anh
02:17:30
Cô đơn ngay trong ngôi nhà mình
T035. Minh Quân
02:17:39
: (
TT38 Thế Anh
02:18:06
Chạy theo vật chất quá nhiều => MQH ngày càng xa
TT38 Thế Anh
02:18:56
Đam mê và Sở trường có kèm đi với hướng đi đúng đắn hay k
TT38 Thế Anh
02:19:30
T115-trang
02:19:39
Có ạ
T187_Quang Toản
02:19:40
có nhiều
T035. Minh Quân
02:19:54
Họ đi làm nhưng không vui với công việc.
TT38 Thế Anh
02:20:15
Trọn vẹn với nghiệp nguyện của chính mình
TT38 Thế Anh
02:23:47
Một người tử tế thì không bao giờ gây hại
T035. Minh Quân
02:23:49
Một người tử tế quan trọng hơn một người tài năng rất nhiều
TT10 - Trần Trung
02:25:59
yes
T016 Thu
02:26:00
yes
TT 01 Mai Thảo
02:26:04
yes
T214-Nguyễn văn tuyên
02:26:06
Yes
T272 - Duy Thanh
02:26:08
yes!
TT28 Hằng Trần
02:26:08
yes
T082 NGUYỄN LOAN
02:26:11
ÝE
T334 Bích Vân
02:26:11
yes
T347 - Minh Thắm Thân Thiện
02:26:14
yes
TT38 Thế Anh
02:26:21
Mang nhân cách cốt lõi vào từng hành vi trong đời sống
T276 Thu Chinh
02:27:09
Cảm ơn anh Thành
BTC Diễm Trần Nghị Lực
02:27:14
❤️
T334 Bích Vân
02:27:15
cảm ơn lời chia sẻ của bạn
TT38 Thế Anh
02:27:18
Biết ơn Thành đã chia sẻ
TT10 - Trần Trung
02:27:32
biết ơn anh thành
T082 NGUYỄN LOAN
02:27:37
CẢM ƠN ANH tHÀNH!
BTC Thành Bao Dung
02:28:23
Cảm ơn tất cả anh chị ạ - chúc anh chị luôn mang sở trường - đam mê của chính mình hướng về điều tử tế 🙏
T035. Minh Quân
02:29:48
Nguyện là mong muốn.
TT38 Thế Anh
02:30:01
Nguyện là ý nghiệp
T016 Thu
02:30:10
mong muốn
TT38 Thế Anh
02:30:11
mong muốn khát khao từ chính mình
T131_Hương
02:30:17
Nguyện là xuất phát từ tâm mạnh
TT38 Thế Anh
02:30:22
Ý muốn trăn trở mãi => dòng chảy
TT38 Thế Anh
02:30:33
Tự nguyện đi giúp người khác
TT15 Xứng Phạm
02:30:35
Mong muốn, trăn trở
T131_Hương
02:30:46
Dạ đúng
TT38 Thế Anh
02:30:54
Tâm thiện => lời nguyện
TT38 Thế Anh
02:31:47
Phim, ảnh, báo quá nói đến về tiền => đầu mình lúc nào cũng tiền tiền
TT38 Thế Anh
02:33:11
Xã hội quá nhiều thức ăn cho tâm + cơm áo gạo tiền => Có tiền mới là thành công
TT38 Thế Anh
02:34:07
Nếu tiền là thành công thì cả thế giới này hai người thất bại nhất là Đức Phật và Chúa Jesu
TT38 Thế Anh
02:34:24
Thiên nhân sư => Bậc thầy của trời người
TT38 Thế Anh
02:37:01
ôi e chơi những 20 năm
TT38 Thế Anh
02:37:08
nát luôn
TT38 Thế Anh
02:38:12
E còn đi trộm tiền gia đình, trốn học đi chơi. Trộm tiền luôn nhà cô trong xóm giúp cho mình ăn cơm nữa => tội lỗi chất chồng
T288 Nguyễn Mạnh Tuấn
02:38:57
nhân độc + duyên xấu = quả ác
TT38 Thế Anh
02:38:57
Nguyện lực đủ lâu => khát khao
TT38 Thế Anh
02:39:17
Cách tìm đam mê là nạp thức ăn đúng
TT38 Thế Anh
02:39:46
Cách kích hoạt đam mê ngủ ngầm, tốt đẹp là ĐỌC SÁCH VĨ NHÂN ANH HÙNG
TT38 Thế Anh
02:40:49
Ôi e những 20 năm ham chơi game thì bao giờ mới kích hoạt được => ráng chăm đọc lại
TT38 Thế Anh
02:41:27
E lần đầu luộc sử ký mà hoa hết cả mắt
TT38 Thế Anh
02:42:06
Chất liệu cực tốt để kích hoạt hạt going ngủ ngầm
TT38 Thế Anh
02:42:37
Vẽ và giải thích rất khác biệt => cần quan sát kỹ
TT38 Thế Anh
02:42:43
Mít
TT38 Thế Anh
02:42:56
Cầu cho ông bà sống lâu tỷ tuổi
TT38 Thế Anh
02:43:01
Ko bao giờ chết
T118 Hưng
02:43:28
Tuấn Kiệt
T131_Hương
02:43:32
Nghĩ đến điều thiện
TT38 Thế Anh
02:44:14
Mít ko nghe lời cô vì cả lớp xuống nhổ cỏ, mít k nhổ nữa
TT38 Thế Anh
02:44:34
Tại sao con ko nhổ cỏ, k vâng lời cô
TT38 Thế Anh
02:44:52
Cỏ chúng ta phải trồng tại sao chúng ta lại nhổ
TT38 Thế Anh
02:45:16
Cỏ làm gốc cây xanh, công viên đẹp => tại sao lại nhổ cỏ
TT38 Thế Anh
02:45:51
NGHIỆP LỰC, NGUYỆN LỰC của những người tu tập nhiều đời
TT38 Thế Anh
02:46:14
Hướng đến cuộc sống hạnh phúc tuyệt đối, vô sinh bất tử
T035. Minh Quân
02:46:57
👍
TT38 Thế Anh
02:46:58
Học hiểu rất ghét học vẹt theo người khác
TT38 Thế Anh
02:47:07
Tự đốt đuốc lên mà đi
TT38 Thế Anh
02:47:23
Năng lực tự thân vận hành
TT38 Thế Anh
02:48:11
Hạnh nguyện đi vào con đường đạo lý
TT38 Thế Anh
02:48:32
Dấu hiệu, nhìn cách hành xử
TT38 Thế Anh
02:48:47
sẵn sàng công hiến, cho đi vô điều kiện
TT38 Thế Anh
02:49:01
Làm nghiều => nghiệp lực
TT38 Thế Anh
02:49:53
Nghiệp hành vi làm rất tốt => Sở trường
TT38 Thế Anh
02:50:39
Cần đào bới, va chạm từ tấm gương vĩ nhân
TT38 Thế Anh
02:50:45
và trải nghiệm trong cuộc sống
TT38 Thế Anh
02:51:24
Vậy làm thế nào để khởi sinh ra sở trường
T252 - Bá Hoàn
02:51:48
10.000h
TT38 Thế Anh
02:51:49
Sở trường nằm ở vòng tròn số 2 (Xu hướng tính cách)
TT38 Thế Anh
02:52:33
Nguyên tắc 10.000 giờ => sở trường
TT38 Thế Anh
02:53:15
Chốt chọn 1, 2 ý mình thích nhất và đào luyện đi
TT38 Thế Anh
02:54:49
Luyện sở trường thì cần chút đam mê trong đó
TT38 Thế Anh
02:55:46
Tập trung vào điều gì đó mình hứng, đam mê một chút
TT38 Thế Anh
02:56:39
Làm sao để luyện đam mê
TT38 Thế Anh
02:56:53
Đọc về nó, nghĩ về nó, đọc về nó
TT38 Thế Anh
02:57:16
Câu chuyện sưu tầm về nó
TT38 Thế Anh
02:57:57
Nạp thức ăn + suy nghĩ liên tục + viết ra + đọc nhiều mỗi ngày => Đam mê
TT38 Thế Anh
02:58:18
Triết lý sống (3 gốc) có đủ sâu k
TT38 Thế Anh
02:58:42
Có những nỗi đau đủ lớn k
TT38 Thế Anh
02:59:00
có tập tư duy nhân quả k
TT38 Thế Anh
02:59:16
Nghiệp và nguyện đi theo triết lý sống
TT38 Thế Anh
02:59:39
Thông thường triết lý sống đến tầm 35 tuổi trở ra
T035. Minh Quân
03:00:09
Không có khát khao tìm hiểu triết lý sống => trôi đi cả đời.
TT38 Thế Anh
03:01:19
Thân nghiệp đi theo ý nghiệp
T253- my nuong
03:01:41
ý nghiệp dễ hơn thân nghiệp
TT38 Thế Anh
03:02:06
Luyện suy nghĩ trước rồi mới đến hành vi
TT38 Thế Anh
03:02:51
E may được biết đến triết lý cách 2 năm
TT38 Thế Anh
03:05:04
chưa xịn mịn được
TT38 Thế Anh
03:06:50
Tuyệt chiêu của việc tử tế
TT38 Thế Anh
03:07:52
Ý nghĩa cuộc đời của bạn là gì
T345 Hiến
03:08:20
Lớp mình có một bác: 60 và 2 Bác 56 tuổi Thầy ạ
T035. Minh Quân
03:08:39
Đam mê + không có triết lý sống => Nhầm đường
TT38 Thế Anh
03:10:02
Càng khó khổ, càng sâu càng xa => sinh nghị lực
T345 Hiến
03:10:28
Nghị lực yếu
TT38 Thế Anh
03:11:33
Ý nghĩa trong việc rất nhỏ giúp cho cuộc đời
T345 Hiến
03:11:34
không sáng tạo, kai zen được
TT38 Thế Anh
03:11:48
Buông để khổ đế cho họ bài học
TT15 Xứng Phạm
03:11:53
Đọc sách tinh hoa + Thiền >>> Trí tuệ
TT38 Thế Anh
03:12:06
Sự khó khan trở ngại vùi dập => nhận ra sự sâu sắc vấn đề
T213 - Dương Ngọc Thiện
03:12:07
Bài học chỉ sâu sắc thông qua đau khổ mất mát.
TT15 Xứng Phạm
03:12:09
Làm thiện nguyện >>> Đạo đức + Nghị Lực
TT38 Thế Anh
03:13:29
Mất để nhận thức sâu sắc hơn
TT38 Thế Anh
03:13:45
Sợ nhất là đang trong vòng tròn an toàn
TT17 - Hạnh đỗ
03:13:56
e ước gì có người giúp... cầy mật mửa
T035. Minh Quân
03:14:05
mình đang ở trong vòng tròn an toàn. : ((
TT38 Thế Anh
03:14:10
Vòng tròn an toàn ru ngủ mình => chết đi
T272 - Duy Thanh
03:14:40
xúc động ạ!
T276 Thu Chinh
03:14:53
Sâu sắc ạ
T015 Long
03:14:53
Nói gì mà nghe hay, mãi ko chán
T122 Hà
03:15:00
sống cho đáng sống cho đỡ phí cuộc đời
TT38 Thế Anh
03:15:03
Được nhìn nhận lại bản thân đã sống thực sự ý nghĩa chưa
TT23-Tuấn
03:15:04
cô đọng lại
T123_Nam
03:15:12
sâu sắc và ý nghĩa
T016 Thu
03:15:16
đúc kết ý nghĩa cuộc đời
TT38 Thế Anh
03:15:19
dù đang làm tại BKE liệu có đang an toàn
TT38 Thế Anh
03:15:28
cắp ô đi cắp ô về sống qua ngày
T166 Nguyễn Thị Vân
03:15:47
phải cảm thấy có ý nghĩa
TT38 Thế Anh
03:15:49
Tự thắp đuốc lên mà đi
T253- my nuong
03:16:23
Nguyện- nghiệp- triết lý sống
TT15 Xứng Phạm
03:17:05
Nguyện lực, nghiệp lực + Đam mê + Triết lý sống. Bài học ý nghĩa nhất trong khóa học, ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu.
BTC Diễm Trần Nghị Lực
03:17:06
LINK PHẢN HỒI CUỐI CÙNG CỦA KHÓA https://giaima.gnh.vn/?ff_landing=18
TT38 Thế Anh
03:18:03
TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI
T035. Minh Quân
03:18:41
Cảm ơn BTC.
T166 Nguyễn Thị Vân
03:18:49
cảm ơn BTC
T082 NGUYỄN LOAN
03:18:50
CẢM ƠN BTC
T361 Hạnh
03:18:54
Cám ơn BTC
BTC Diễm Trần Nghị Lực
03:18:54
Nghe nhạc của cô Tiên và điền form nha cả nhà ơi
BTC Diễm Trần Nghị Lực
03:18:56
https://giaima.gnh.vn/?ff_landing=18
T015 Long
03:18:56
Tự thắp đuốc mà đi tìm Đam me, Sở trường, Ý nghĩa cuộc đời mình
T345 Hiến
03:19:00
Chào em Tiên hôm nay ít cười
TT18 Thanh Loan
03:19:06
Biết ơn Thầy và BTC
T213 - Dương Ngọc Thiện
03:19:21
Cảm ơn thật nhiều. Giờ là lúc phải tự thắp đuốc để đi tiếp!
T187_Quang Toản
03:19:27
Cảm ơn Cô Tiên và BTC !!! Mai nghe cô Tiên hát tang cả lớp nhé
BTC Tiên Tiên
03:19:31
hi hi ít cười để mai khóc luôn cho theo lộ trình ạ hi hi
T048 Thịnh
03:19:33
cảm ơn BTC rất nhiều ❤️❤️
TT18 Thanh Loan
03:19:34
Còn có 1 buổi hà... 20b gì mà xẹt cái hết rồi
T345 Hiến
03:19:58
em buồn vì sắp bế giảng, chia tay lớp GMCĐ k4