Zoom Logo

הדרכה פתוחה - שאלות ותשובות - אלמגור - Shared screen with speaker view
Shai Ofry
16:06
מבקש הדרכה לגבי אופן הזנת הנחה משתנה בביטוח חיים (ריסק טהור) - הנחה שונה בכל שנה. תודה
arik almagor
53:06
עוד שאלות
yalon
01:00:13
אני לא מצליח לשמוע
yalon
01:00:57
הסתדר
yalon
01:06:56
99% המבוטחים לא שואלים על כך!!!
yalon
01:10:12
בפוליסת ריסק פרטית עם שחרור - איך ניתן להוציא התפתחות פרמיה לחתימה .?
ran kaduri
01:12:23
אני רק שומע
ran kaduri
01:13:39
הבקשה שלי היא שניתן יהיה לראות במסך ניהול טפסים כל הטפסים יסודרו בתיקיות לפי מוצר
yalon
01:15:15
יפה מאוד -
yalon
01:16:23
האם ניתן להוסיף סיכום שיחה לעמוד אחד להחתמה שאני מוסיף את המלל ? שיהיה רק תאריך שם ושם משפחה
ran kaduri
01:16:49
תציץ בצ'ט
ran kaduri
01:17:15
הכוונה לאגד אותם לא סינון
ran kaduri
01:17:46
אריק זה מקשה מאוד המיון. הרצון שכל מוצר יאוגד עם הטפסים שלו
ran kaduri
01:18:18
יש המון טפסים לכל לקוח זה מייעל את העבודה
Afik Biton
01:21:52
בטוח שמקבלים גם ב SMS??
Afik Biton
01:23:51
איך זה שולח הודעת SMS??
Afik Biton
01:25:41
תודה
yalon
01:26:32
אריק , ברשותך על מה לוחצים למילוי הצהרת הבריאות מרחוק ?
yalon
01:27:08
אין צורך לחזור על כל התהליך רק על מילוי הצהרת הבריאות
Reut
01:30:20
סיכום ותוצאות הפגישה
ran kaduri
01:33:53
מאוד יעיל
ran kaduri
01:34:22
מצוין
ran kaduri
01:34:46
אין
ran kaduri
01:35:06
אני אכין שאלות למפגש הבא
ran kaduri
01:35:18
במחשב הזה אין לי מצלמה ורמקול
ran kaduri
01:37:26
מאוד עוזר
yalon
01:37:57
שכחתי גם לציין את רעותת לטובה ואת הצוות שלך !!!!! שאפו
yalon
01:38:12
רעות כמובן
yalon
01:39:00
אני מבין שעברנו ליציע העיתונות
yalon
01:40:03
מה רצה דודי להוסיף לתוכנה ?
yalon
01:42:43
מה רצה להוסיף דודי ???
yalon
01:44:09
חג שמח