Zoom Logo

NLP - Shared screen with speaker view
Sapir Harary
36:37
תקינות משפטים
Shaked Greenfeld
37:08
יכול לעזור לנו להבין קשר בין מילים
Amir Ben ami
37:11
אלה פיצ׳רים שיעזרו לנו למשימות נוספות
Sapir Harary
37:11
ומבחינת אפליקציות אם למשל נרצה לייצר משפטים נצטרך לוודא שהם תקינים
Shmuel Amar
37:14
אבן דרך להרבה משימות אחרות ב NLP
Amir Ben ami
37:15
כמו תרגום
Moshe Berchansky
37:20
חילוץ מידע ויחסים בין ישויות
Tomer Shinar
37:30
כדי שנוכל לתרגם לשפה אחרת לא רק מילה למילה אלא לפי מבנים
Danit Yshaayahu
37:31
עוזר להבין משפטים מורכבים
Eitan shaar
37:44
עוזר להבין את משמעות המשפט
Eran Hirsch
37:50
לדוגמה לזהות לאיזה חלק במשפט שייך השלילה
Shaked Greenfeld
38:10
נגיד אם רוצים לתרגם שפה, משפהX to Yיש בעיה של התאמה, שניתן להשתמש בו באמצעות העץ מבנה
iPad
38:18
חיזוי מילה הבאה במקלדת
מקסים חובשווילי
39:59
עוזר לנו להבין את משמעות המשפט והמשמעות המילים
iPad
40:36
אפילו לא שגוי
Yair Hanina
45:09
שניהם
Shaked Greenfeld
47:16
אתה לא יודע למי משוייך הסנטימנט החיובי והשלילי
Dorin Keshales
01:00:00
רגולרית
Dorin Keshales
01:00:09
לא רגולית, חסרת הקשר
Tomer Shinar
01:02:24
{a}*{b}*
Ziv Zaarur
01:13:10
כי אפשר להכניס מילים בין שני מילים
Ben Hagag
01:19:15
למי יש משקפיים?
Eran Hirsch
02:14:00
ADJP -> ADJ some_word ADJ
Tal
02:37:01
צריך לקחת בחשבון גם שלקבוצת פעלים מסוימת יש רק קבוצת שמות עצם מסוימת שאפשר לקבל?
Yair Hanina
02:37:37
מצטרף לשאלה
aeirew
03:03:45
Thanks Reut!
Ben Hagag
03:04:39
תודה !
Dorin Keshales
03:20:24
יואב אמר שלא