Zoom Logo

רונה אבישר לואיס - Shared screen with speaker view
Gila Schoen
34:20
היי רונה הבלונדינית עם משקפיים שחורים זו דודה גילה
Gila Schoen
35:51
אני לא שומעת
Daniella Talmon-Heller
01:23:02
מהם המקורות הטקסטואליים למיתולוגיה?
Ephraim Shoham-Steiner
01:38:52
טוב...חייבים סיור לחרבת קנקוזה .
Mikhal Bar-Asher Siegal
01:46:51
הרצאה נפלאה! כל הכבוד
Ephraim Shoham-Steiner
01:47:53
הרצאה נפלאה . ואתר מדהים
Chana Shacham-Rosby
02:07:54
תודה רבה על הרצאה מרתקת! אני צריכה לצאת בגלל אילוצי לו"ז
yael
02:08:50
אני מתנצלת אני חייבת לצאת. היה מרתק
Cana Werman
02:12:36
מתנצלת. עלי לצאת. תודה רבה על הרצאה מרתקת
Mikhal Bar-Asher Siegal
02:15:00
סליחה אני חייבת לצאת. הרצאה נפלאה ותודה רבה!
doronp
02:17:12
תודה רבה
doronp
02:17:13
היה מעולה