Zoom Logo

Departmental Seminar's Zoom Meeting 1 - Shared screen with speaker view
Avner Gross
01:28
נתחיל ב 12:15
Oren Yiftachel
22:43
בעייה בתקשורת?
Shmuel Yerushalmi
22:56
על נתקע באמצע דבריו.
Israel Ben - Dor
33:50
האם ההרצאות מוקלטות ויהיה ניתן לאחזר ההרצאות במרשתת במועד מאוחר יותר
Roni Bluestein-Livnon
34:21
כן. הן יעלו לאתר המחלקה
Israel Ben - Dor
34:54
תבקשו מענת שתוציא קישור למשתתפים בבקשה
Oren Elgar
35:49
או שהקישורים יעלו דרך האתר של הסמינר במודל
Oren Yiftachel
35:51
ביקשתי ממנה לפני חצי שעה אבל אולי לא הבינה שזה לכל המחלקה... אבקש שוב
Oren Yiftachel
39:06
https://us02web.zoom.us/j/98773082106
Andrey Palivoda
01:45:02
גם שנה ב' יקבלו הזמנה?
Andrey Palivoda
01:45:06
לבימת התכנון
Yodan Yehiel Rofe
01:45:32
כן