Zoom Logo

RES Drenthe - 21 Oktober - 20.00 - 22.00 - Shared screen with speaker view
Jan Fonhof
58:22
Als ik iets wil zeggen, hoe maakt ik dat duidelijk?
René Kraaijenbrink
01:00:52
onder paricipants staat een blauw handje om op te steken, neem aan dat die gemonitoord wordt.
Ruud Smit VVD. fractie De Wolden
01:14:57
ik ben passagier in een auto en kan niet deelnemen aan gesprek
René Kraaijenbrink
01:16:08
Aah daarmom was je zo stil, leuk dat je mee mijkt in ieder geval :)
Jan Fonhof
01:25:46
Landelijk 35 TWh waarvan 3,45 voor onze provincie. Is ruim meer dan 10% van het totaal.In Ned. hebben we 12 provincies. Waarom Drenthe zoveel?
Geke Kiers
01:26:01
ik wil een vraag stellen over verschil tussen waterschappen en gemeentes
Jan Fonhof
01:27:13
Kunnen we, als de vergunningen in 2025 gereed moeten zijn, wel in 2030 de projecten klaar hebben?
Charles Hussels
01:28:02
2025 moeten de plannen obstakel vrij zijn
Yannick Wassmer
01:28:44
@Geke Kiers: Stel de vraag ook vooral hier in de chat!
Geke Kiers
01:29:59
gemeentes hebben eenbod gedaan, wat is de rol van de waterschappen? In onze gemengde groep van raadsleden en waterschapsbestuurders hadden wij dit niet helder
iPhone van Administrator
01:30:50
naast vergunningen voor de opwek is in sommige projecten ook vergunning nodig voor netuitbreiding het mooiste is wanneer deze gelijk oplopen. Mvg Regien Arends TenneT
Martin Rasker
01:32:12
M.b.t. de vraag "kunnen we nog downsizen"?Voor wat betreft het huidige bod Drenthe (CONCEPT RES), een aantal gemeenteraden hebben niet geaccordeerd, maar kennis genomen van het Drentse bod. Lijkt mij dat er dus nog zeker ruimte in zit op het moment dat er een 1.0 versie vastgesteld gaat worden?
Mark Strolenberg
01:42:35
is voor CO2 neutrale en duurzamer energievoorziening kernenergie ook op langere termijn interessant?
Eline Vedder
01:43:16
Ik heb een vraag over het lokale burgerberaad die ik net voorbij zag komen. De afgelopen tijd zijn veel artikelen verschenen over burgerraden en hoe deze zouden moeten worden samengesteld voor een goede afspiegeling van de samenleving (loting bijv). Hoe gaan deze lokale burgerraden ingevuld worden, is dat al bekend?
Mark Strolenberg
01:45:04
Aanvullend op kernenergie vraag: Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor een marktconsultatie naar kerncentrales en een verkenning voor belangstellende regio’s.
Adri van der Weyde, CDA
01:46:58
Wat is de rol van de provincie als het gaat om zon op land?
Martin Rasker
01:47:28
Begrijp ik het goed dat bij de ambitie 'zon op dak' nog geen rekening is gehouden met de geschiktheid van de betreffende/gedachte daken? Is deze check wel gedaan voordat de RES 1.0 ter vaststelling aan de orde komt?
René Kraaijenbrink
01:47:49
Wie weet Mark, RES 2.0. 3.0 ligt uiteraard bij BV Nederland die beslissing. Ik sta er niet direct afwijzend tegenover:)
Tjalling de Wit, De Wolden
01:49:14
Constructie van zwakke daken aanpassen hoeft niet altijd veel te kosten, maar voor postcoderoosprojecten (175 panelen) nét te duur (als begininvestering). Toch heel veel daken hiervoor geschikt en vaak geen netuitbreiding nodig, dus ideale projecten. Aanpak van dit probleem is logischer op provinciaal niveau: wat gaat provincie hierin betekenen?
Huri Sahin
01:49:36
https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/elektriciteit/1654079.aspx?t=NP-RES-Factsheet-Elektriciteit
Huri Sahin
01:51:00
Dit is een link naar een informatieve factsheet over elektriciteit waarin ook informatie staat o.a. over kernenergie
Tjalling de Wit, De Wolden
01:51:29
Verzekeringen stellen hoge eisen aan daksterkte. Dak met sandwichpanelen en zonnepanelen lichter dan asbest, maar verzekeringen keuren het af! Weer een nodeloze drempel... Overleg van Min. EZ met verzekeringen loopt niet. Zijn hier nog mogelijkheden voor provincie met meer lokale verzekeraars?
Tjalling de Wit, De Wolden
01:52:26
Is het niet verstandig bij alle nieuwbouw van grote daken (hallen etc.) al rekening te houden met geschiktheid voor zonnepanelen? Nu altijd nog minimale daksterkte, dus zonnepanelen niet mogelijk.
adinda bornkamp
01:53:47
de doorontwikkeling van zonnepanelen is bijna niet meer bij te houden, er komen steeds meer lichtere panelen op de markt, ook al geïntegreerd in dakpannen, dakplaten etc...
René Kraaijenbrink
01:55:58
Verwijderen gasaansluiting² Laagbouw € 655,19 blijft ook vreemd.. ook al gehoord. Ga je all electric komt dit er over heen.
Henk
01:56:09
Zijn er ten aanzien van de warmte transitie net als bij de opwekking ook al stapsgewijze doelstellingen richting 2050?
H Rossingh
01:56:28
mbt Geothermie, zoek contact met ebn (energie beheer nederland, dochter EZK) veel onderzoek/kennis en data beschikbaar.
Mariëlle Zijlstra
01:57:21
@Eline Vedder: Op dit moment is er nog geen definitief ontwerp van hoe de burgertop in Drenthe vorm krijgt. De genoemde artikelen zijn bij ons (werkgroep communicatie en participatie) bekend, en deze informatie nemen we zeker mee.
Henk
02:01:26
we hebben het vooral over de opgaven waar we voor staan. Maar alles wat we vandaag de dag ontwikkelen en bouwen zou toch ook meteen energieneutraal, gas-loos, circulair etc moeten zijn. Dat scheelt toekomstige extra opgaven.
John Franke - Leefbaar Tynaarlo
02:06:46
Waarom wordt Biomassa weinig tot niet meegenomen in de RES ?
Annelies Lely
02:07:07
Yes Henk!! I'm with you, gaat veel breder dan de RES
Adri van der Weyde, CDA
02:14:49
waarom telt zon op dak alleen maar mee als het om een voor particulieren vrijwel onhaalbare opbrengst gaat?
Charles Hussels
02:19:02
factsheet lokaal eigendom staat ook op de website
Jan Fonhof
02:26:05
De RES 1.0 moet worden vastgesteld door gemeenteraden, provinciaal bestuur en AB waterschappen. Dat moet door al deze partijen gebeuren anders is er geen RES (werd zonet door Huri Sahin aangegeven). Hoe kan ik als lid van het Algemeen Bestuur van een Waterschap objectief beoordelen of aan het vereiste van "Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak" is voldaan en dan meer toegespitst op het maatschappelijk draagvlak. Ik heb nog weinig gezien gehoord dat burgers bij de RES zijn betrokken. Eerder vanavond werd al gezegd dat wellicht 95% of nog meer van de bevolking überhapt weet dat er een RES bestaat.
Jan Fonhof
02:26:19
Kortom: dat is nog wel een dingetje !
Esmee TECH HOST
02:30:38
Hoe kunnen we gedurende het hele RES proces gezamenlijk optrekken zodat we telkens tot gedragen en betrokken besluitvorming komen?
Huri Sahin
02:47:41
vragen voor NP RES kunt u naar mij mailen: h.sahin@npres.nl
Madelinde Visscher - Raadslid - Sterk Meppel
02:47:45
Wordt deze presentatie ook gedeeld?
Miriam Winkel
02:48:07
Jazeker
Madelinde Visscher - Raadslid - Sterk Meppel
02:48:16
Dank
gbronsem
02:48:18
Benieuwd naar de impact van uw ambities RES, TVW en Laadinfra op het energienetwerk in uw gemeente? Nodig ons gerust uit voor een toelichting in de raadsvergadering. Vr groet, Greetje Bronsema Enexis netbheheer, greetje.bronsema@enexis.nl
Charles Hussels
02:48:41
vragen over RES Drenthe : werkbureaures@drenthe.nl
Betty Poutsma, Waterschap DOD
02:49:05
Compliment voor leiding, proces, inhoud en interactie!
Miriam Winkel
02:49:37
Heel graag gedaan!
Miriam Winkel
02:50:01
www.energievoordrenthe.nl
Margreet Wegman
02:50:15
mooie sessies