Zoom Logo

Инфраструктура за развитие на ядрената енергетика / Infrastructure for Nuclear Energy Development - Gallery view
Станислав Георгиев
01:15:20
Здравейте колеги ! Кто информация за всички слушатели - по време на семинара всеки участник може да задава въпроси към водещите и панелистите, на които ще бъде отговорено. Ако поради изтичане на предвиденото време за семинара, няма да е възможно да се отговори на някои въпроси, на тях ще бъде отговоено в писмена форма допълнително.
Boris Kuzmanov
02:26:35
Здравейте. Бих искал да задам два въпроса, свързани с лицензирането на нови ядрени мощности. Въпрос №1: С цел намаляване на капиталовите разходи и времевата рамка за изграждане на нови ядрени мощности от поколение III+, понастоящем широко се дискутира конвенционалното оборудване за BoP (Balance of Plant) системите на електроцентралата да не бъдат класифицирани като "ядрен" клас. До каква степен тази тенденция би имала отражение в/у лицензионните процедури и продължителността на лицензионния процес като цяло. Въпрос №2: Като вариант за изграждане на ММР/SMR технологии се разглеждат варианти и за разполагането им на площадки на съществуващи ТЕЦ, предвидени за извеждане от експлоатация, при което парогенераторната част се отстранява и заменя с ММР модулите, които биват куплирани с вече съществуващото паротурбинно оборудване на ТЕЦ. Доколко реалистичен е такъв подход, при положение, че системите на ТЕЦ поначало не са преминали лицензионен процес от съответния ядрен регулаторен орган? Благодаря предварително!