Zoom Logo

דיון חרום בנושא פנסיה ותיקה -פנסיה חדשה - קופות גמל ושוק ההון -עם אריק אלמגור ואהוד נחתומי מומחה בתחום - Shared screen with speaker view
צבי
43:30
האוצר מאפשר זה ידוע השאלה אם יש חברה שמאפשרת? בנתיים כל החברות פרסמו צמצום אפשרויות ההלוואה ולא להיפך
צבי
43:48
מתייחס לגבי הקלות בקבלת הלוואה
צבי
01:02:43
זה בדיוק הבעיה, מקשים מאד על אפשרות ההלוואה היום
חיים קישק
01:15:25
תודה רבה היה מעניין ומצויין