Zoom Logo

מפגש עם פרופ' חן שכטר וד"ר עינת גוברמן וסגל אורנים בנושא מכון מופ"ת לשירות החוקרים ומערכת החינוך (בזום) - Shared screen with speaker view
Sigal Achituv
53:10
תודה רבה! לצערי עלי לצאת מהמפגש כי אני כבר מתחילה ללמד. כבוגרת המחזור הראשון של תכנית הפוסט - מופת ממשיך להיות בית אמתי עבורי.
Mila Schwartz
53:33
תודה סיגל !
hadas hirsch
53:48
תודה רבה , מעניין ומלמד. אני מתנצלת אך עלי לצאת מן הפגישה
Deborah דבורה Dubiner
55:25
מישהו הצליח לאתר את הקישור לסקירות באתר של מופ"ת? לא מצאתי.
עינת גוברמן
55:49
באתר של מרכז המידע
Lori Abramson
01:00:16
תודה רבה! היה מאד מעניין.
Merav Solomon
01:06:43
תודה רבה היה לי חשוב מאוד ורלוונטי
Yoram Gerchman
01:07:13
ותודה!
Camelia Ibrahim-Dwairy
01:07:14
תודה רבה. היה מעניין.ניר ודבורה ברכות על הוצאת הספרים
Deborah דבורה Dubiner
01:08:05
עוד לא הוצאתי, עובדת עליו :-)
Noam Lapidot-Lefler
01:08:39
תודה רבה. שיח חשוב... חוזרת ללמד. תודה
Camelia Ibrahim-Dwairy
01:23:21
פגישה מאוד משמעותית. תודה!מתנצלת, עלי להתחיל פגישה אחרת. .
שרה פאר
01:23:49
תודה רבה היה מאד מעניין