Zoom Logo

תורת החבורות תרגול 4 תשפא יום ראשון - Shared screen with speaker view
Guy Vitrak
15:08
שלום
Guy Vitrak
16:54
חחח יובל
Guy Vitrak
36:25
אני בעד לילך
lilach ganis
36:36
סתם אבל הזה נרקיסיסט
Guy Vitrak
36:42
וואט?
Guy Vitrak
36:46
אה חחח
יובל הגבר
36:49
אבל
Guy Vitrak
36:54
קראתי aval
יובל הגבר
37:07
abel אני קראתי
Guy Vitrak
37:23
לבסוף גם אני קראתי abel
Ido Galis
37:25
אני aval
יובל הגבר
37:35
אתה galis
Shahar Zer Kavod
37:47
GAlis
Shahar Zer Kavod
37:52
Galis
הילה מונסוניגו
37:59
מה ההבדל מהסעיף הקודם?
Guy Vitrak
38:06
החבורה אבלית
יובל הגבר
38:06
אבלית
הילה מונסוניגו
38:10
אה סבבה
Guy Vitrak
38:13
יודעים מה
Guy Vitrak
38:17
מחרימים את אבל
הילה מונסוניגו
38:17
לא ראיתי חחחחח
יובל הגבר
38:18
ספר לי
Guy Vitrak
38:20
מהיום אומרים חבורה סימטרית
יובל הגבר
38:22
או אה
Guy Vitrak
38:27
טים לילך
יובל הגבר
38:30
לא יודע כמה הבודקים של המבחן יוהבא
Guy Vitrak
39:04
כי היא אבלית
Ido Galis
39:15
מי זו היא?
Ido Galis
39:17
יש לה שם
Ido Galis
39:19
G
Guy Vitrak
39:19
החבורה
Guy Vitrak
39:21
סליחה
Guy Vitrak
39:22
סימטרית
Guy Vitrak
39:25
היא סימטרית
ברק
39:33
למה אם זה לא אבלית זה לא עובד
ברק
39:35
?
Guy Vitrak
39:37
כי הפרכנו מקודם
ברק
39:49
מה שונה מההוכחה?
Guy Vitrak
39:54
מה שהיא הראתה עכשיו לא מתקיים
Shahar Zer Kavod
39:56
אין סגירות בכפל
יובל הגבר
40:00
תראה ב3
Guy Vitrak
40:11
gh^nmלא שווהg^nmh^nm
ברק
40:12
הבנתי
ברק
40:19
תודה!
יובל הגבר
40:28
באהבה
עפרי לוין
45:15
הוכחנו בהרצאה את המשפט שהיא רשמה שמתחיל עם למעשה?
יובל הגבר
45:27
אני לא בטוח
הילה מונסוניגו
45:46
כן הוכחנו אני כמעט בטוחה
Guy Vitrak
48:08
הסדר של 1 הוא 12 לא?
lilach ganis
48:18
זה הזוג 1,1
Guy Vitrak
48:24
כן כן
lilach ganis
48:38
אבל אתה לא יכול לבטא כל זוג כסכום שלו
Guy Vitrak
48:52
כן
Guy Vitrak
48:54
אבל הם לא יקשיבו לנו
lilach ganis
49:10
וחבל שכך
Guy Vitrak
50:01
1+1+1=0
Guy Vitrak
50:25
1+1=0change my mind
יובל הגבר
50:25
זה מזכיר לי את השיעור הראשון בלינארית 1 שארז אמר ש1+1=0
יובל הגבר
50:59
הסיוטים שהיו לי באותו יום...
Shahar Zer Kavod
51:20
עוד הייתה לנו נפש שברירה אז
הילה מונסוניגו
51:40
עולמי חרב עליי באותו היום
יובל הגבר
51:50
היום כבר אם אתה אומר לי שאפשר לחלק ב0 אני אגיד שזה טריוויאלי
Shahar Zer Kavod
51:57
x=x+1
יובל הגבר
52:05
x++*
Shahar Zer Kavod
52:12
חחחח
Guy Vitrak
56:05
לילך אחותי קנתה כנאפה
Guy Vitrak
56:13
מועחעחעחעח
Shaked Winder
01:14:24
מה ההגדרה של אבלית?
Ido Galis
01:14:32
יש קומוטטיביות
יובל הגבר
01:14:37
לכל a,bab=ba
Shaked Winder
01:14:37
בעברית?
Shaked Winder
01:14:50
תודה
הילה מונסוניגו
01:14:51
כפליות
Shahar Zer Kavod
01:14:54
איי כפול בי שווה בי כפול איי
Guy Vitrak
01:15:30
זה לא היה בשיעורי בית?
יובל הגבר
01:15:45
יש פה אנשים שעושים שיעורי בית?
Ido Galis
01:15:55
מה היה בשיעורי בית
Shaked Winder
01:16:01
היה משהו עם גודל אי זוגי אז כמות של סדר 2 זוגי
Shaked Winder
01:16:03
או הפוך
Ido Galis
01:17:54
קומבינטוריקה קל
Guy Vitrak
01:25:34
ושקרים נוספים
Guy Vitrak
01:30:42
לול
שני לוי
01:37:13
למה 88211 בחזקת 40 שווה ל1 מוד 100?
הילה מונסוניגו
01:37:23
משפט אוילר
יובל הגבר
01:37:23
לפי אוילר
Shahar Zer Kavod
01:37:31
כי 40 זה פי של 100
שני לוי
01:37:49
הבנתי תודה
אור אלמוג
01:42:24
מה זה פי של 100? מה זה אומר?
יובל הגבר
01:42:45
זה הגודל של U[100]
הילה מונסוניגו
01:45:41
בתכלס זה כל האיברים הזרים ל100 בין 1 ל100
Guy Vitrak
01:45:56
תעשי הצבעה
הילה מונסוניגו
01:46:01
אני בעד
Guy Vitrak
01:46:33
חחחחחחחחחחחחחח