Zoom Logo

כיתות וותיקים- קורס מראה מקום - Shared screen with speaker view
יהודית
58:29
הכל קפא
גילה גרנות
01:31:42
התשמע קולי רחוקי שלי
Gabi Kolodny
01:52:02
שמעתי את יהודה שרת בהרצאה מתלונן כי הלחנים החדשים המתוקים אינם תופסים את הצער והמרירות שבשיר
יהודית
01:53:47
היה נפלא תודה רבה
Harish
01:54:03
ריגשת אותנו! תודה רבה על הרצאה נהדרת.