Zoom Logo

My Meeting - Shared screen with speaker view
naphtali kanichowsky
03:20
כן
betoo betoo
05:53
כן
מיטל שוורץ
06:01
שומעים
שלומי רוזנר
01:03:42
איך עושים לכל התקופה דמי ניהול מופחתים בפנסיה?
שלומי רוזנר
01:26:21
יעל אם אפשר גם על ההבדל בין דוח השוואת לקבץ לתיקים
שלומי רוזנר
01:39:46
אפשר רק דוח מסכם להוציא בלי פרוט?
שלומי רוזנר
01:40:04
בלי פרוט לכל בן משפחה
שלומי רוזנר
01:45:18
יעל איך אפשר לעשות גילוי נאות בלי לשלוח ישירות אלא לשמור ?
tobi doner
01:45:19
איך מחתימים שני בני זוג?
Yaron Lipschitz
01:45:42
כל כמה זמן אלמגור מעדכן טפסים והנחות מחברות הביטוח?
שלומי רוזנר
01:45:57
אבל אני לא רוצה התפתחות פרמיה
שלומי רוזנר
01:47:48
איך מורידים למחשב יעל?
שלומי רוזנר
02:08:03
מה זה המקדם הגדול שם של 355?
שלומי רוזנר
02:10:43
איך הגיעו למקדם בקצבת שארים?
יעל
02:19:40
אלו מקדמים פנימיים שלנו אל תבהל ממנו- הוא בהתאם לחישוב שהסברתי
יעל
02:20:45
היוון של סך הקצבה לכל החודשים בין הגיל של הילד הצעיר ביותר עד לגיל 25 ולבן או בת הזוג מהגיל הנוכחי עד גיל 90 בריבית המצויינת
שלומי רוזנר
02:21:35
עד גיל 90 ?<? עושים עד גיל 67 בדרך כלל...זה טריק שיווקי להוסיף ללקוח עוד קצבה...
יעל
02:23:04
כן זה עד גיל 90
יעל
02:23:22
אפשר רק דוח מסכם להוציא בלי פרוט?בלי פרוט לכל בן משפחה
יעל
02:23:25
לא רואה שיש דרך
יעל
02:23:38
איך מורידים למחשב יעל?
יעל
02:23:57
אתה עומד על הטופס ועושה שמירה בשם למחשב ש שלך.
שלומי רוזנר
02:25:12
התכוונתי לגילי נאות להוריד למחשב
שלומי רוזנר
02:48:59
איך מעלימים חתימה שלא צריך שיחתום שם?
tobi doner
02:49:26
לא הבנתי בבקשה תחזרי על זה
שלומי רוזנר
02:52:57
אפשר ישר אחרי ההנמקה לעשות הפק טפסים מלמטה בלי לקט לסל?
שלומי רוזנר
02:57:48
איך מורידים את הגילוי נאות למשחב יעל?
שלומי רוזנר
03:09:37
אפשר בתהליך הזה רק סיכום תמציתי של המסלקה?
שלומי רוזנר
03:11:12
כן עדיף שתוסיפי אופציה של מירה במקום כל הסרבול הזה
שלומי רוזנר
03:11:20
שמירה
שלומי רוזנר
03:13:25
לגבי האיזי פלו תראי דוח תמציתי של המסלקה
שלומי רוזנר
03:14:55
אז כבר עדיף משולב יעל סתם מסורבל....
Yaron Lipschitz
03:19:03
המון תודה :)
שלומי רוזנר
03:19:07
תודה רבה יעל
naphtali kanichowsky
03:19:13
תודה רבה
דבוריק שרלין
03:19:13
תודה רבה