Zoom Logo

תורה מן השמים - כיצד? מחלוקת אלפונסו פציפיצי - אומברטו קאסוטו - Shared screen with speaker view
נעמה קמפניינו אבן-ארי
16:42
מיקי, אתה מקליט?
sarah evron
52:01
יישר כוח ותודה לך ראובן. תודה רבה. מוסיפה שבשנת 1924 הרצאה שנתן בפירנצה בפורום בין דתי, בהם הסביר את ההכרח להשתמש בכלי ביקורת המקרא ולעצב את משמעות חדשה לזהות היהודית סביב ערכי המקרא. שושנה תרגמה גם מאמר זה.
שארה יובל
01:05:09
תודה רבה לראובן שנה טובה לך ולחנה משארה