Zoom Logo

הנחיית הורים לילדים מתבגרים וסוגיות בגיל ההתבגרות - דנה סבן (קבוצה 1) - Shared screen with speaker view
Haniel Grross
01:49:41
אנחנו מסיימים בעוד חצי שעה נכון? כי שמעתי שאמרת הפסקה...
Haniel Grross
01:50:07
עפ הלוח זמנים באתר השיעור היום הוא שעתיים