Zoom Logo

Metsäsertifiointistandardien uudistukset ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa - Shared screen with speaker view
Taina Ihaksi
39:25
Ja todellinen motivaatio toimenpiteille pitäisi synnyttää.
Taina Ihaksi
47:52
Uudessa kriteerissähän suojakaista on keskimäärin yli 10m, minimissään 5m. Tarkemmin ei määritelty miten tämä maastossa tarkastetaan.
Taina Ihaksi
49:38
Uudessakaan kriteerissä ei kuitenkaan ole tarkkaa määrittelyä sille, miten paljon puuta pitää jättää pystyyn suojavyöhykkeelle.
Taina Ihaksi
55:04
Siinä uudessa selvityksessä
Taina Ihaksi
55:44
Mutta vesistöjä ovat myös pienemmät uomat kuin Ranta10-aineistossa olevat.
Taina Ihaksi
56:18
Ranta10:ssä uomat on katkaistu siinä kohtaa missä valuma-alueen koko ylittää 10 km2. Todella paljon tärkeitä puroja jää nyt analyysin ulkopuolelle.
Taina Ihaksi
57:16
Mielestäni aiempi tarkastelu olisi oikeampi peilaten uutta suojavyöhykekriteeriä. Eli nyt selvitys ei tältä osin kyllä vastaa uutta kriteeriä.
Henrik Lindberg
58:03
92%
Toni Etholen EPOELY
58:04
Olisiko pinta-alasta 92 %
Taina Ihaksi
58:19
Ja osuus on nousussa.