Zoom Logo

Woonvariaties voor senioren: hoe komt je tot een businesscase voor de gemeenschappelijke ruimte? - Speaker view
Els van betten
42:01
Wat goed dat Frans en Cosimo ook deelnemen want juist van hen kunnen we leren als ervaringsdeskundigen!
Ank Sneekes
42:47
bewoners zijn inderdaad de ervaringsdeskundigen!
Ank Sneekes
45:06
wel leuk om te horen wie er in deze sessie zitten. kunnen jullie dat in de chat zetten?
Els van betten
48:52
bewoners/huurders nemen heft in eigen hand door initiatieven! Toppers!!
Ruud van der Kind
49:44
Kan je stellen dat het eigenljk niet mogelijk is om een sluitende bc te maken zonder subsidiering?
Matthias de Vries
50:14
hele goede vraag Ruud!
Ruud van der Kind
50:44
zou je een soort abonnementssysteem kunnen organiseren
Els van betten
51:16
oude loslaten en met en vanuit bewoners bekijken: mooi!
Ruud van der Kind
51:42
Ook ihkv zorgen voor je eigen toekomst als oudere op de langere termijn waardoor je de looptijd van je financieirng oprekt
Kitty Hesen Kilimanjarowonen
52:03
Mooi voorbeeld van ontmoetingsruimte gebouwd en beheerd door bewoners - met slechts een kleine subsidie voor bouw- maar zonder subsidie voor exploitatie: huiskamer in de ZorgSamenbuurt Prinsejagt Eindhoven
Ank Sneekes
52:24
goed om te horen Kitty
Matthias de Vries
52:46
En door wie of welke partij wordt er gekookt?
Willeke Janssen
53:00
gaan we ons zeker in verdiepen Kitty
Bob Janse
53:01
wat voor lidmaatschapsbedragen ?
Miranda
53:14
worden inderdaad de cliënten lid van een vereniging of gaat dit vanuit hun indicatie?
Ruud van der Kind
53:26
Je merkt dat het bij het inregelen van gemeenschappelijke ruimten in nieuwe voorzieningen altijd een discussie is of je het dekkend kan krijgen. Een cooperatie of ontwikkelaar wil dat al bij voorbaat afgedekt hebben.
Ank Sneekes
53:45
bewoners gaan zelf koken of huren hier iemand voor in en betalen dit gezamenlijk. In de leefkeuken kunnen ze met zijn alken koken en workshops organiseren etc.
Zoom Host
54:07
Is structurele subsidie noodzakelijk?
Willeke Janssen
54:17
ruud, dat klopt, maar je kunt ook aan de voorkant zorgen voor een alternatieve aanwembaarheid, zoals wij bij Habion doen.
Ruud van der Kind
54:30
Hoi Bob, jij ook hier
Ank Sneekes
55:42
Matthieu, verschil, maar omdat we werken via de reuringmethodiek hebben we vanaf de start heel veel actieve bewoners vanuit het huis en de buurt
Els van betten
55:59
zorg denkt vaak dat bewoners te kwetsbaar zijn, zonder het hen zlef te vragen..
Matthias de Vries
56:06
En combinatie met Wmo dagbesteding?
Irene Pathuis
57:19
Inzetten leefbaarheidsbudget van woningcorporaties
Kees Wessels
58:39
in Waardenland financierde gemeenten AD hoc dat bewoners mee kunnen eten. Zorginstellingen moet nu zelf de extra kosten betalen en voelt daar weinig voor.
Jasper Klapwijk
59:13
Wmo: lastig te krijgen, alleen welzijn en algemene voorziening, dagbesteding is vaak op individuele basis.
Matthieu Arendse
01:01:01
Zijn er in de wijk ook mensen die buiten de boot vallen, bv. geen actieve rol kunnen spelen of als contributie een probleem is?
Aron Maaskant
01:01:04
Kan de beantwoording van de vragen in de chat gericht worden aan 'all panelists and attendees'? Ik zie nu niet alle vragen/ antwoorden voorbij komen.
Ruud van der Kind
01:01:09
Hoe krijg je een sprokkel financiering duurzaam?
Jasper Klapwijk
01:01:50
Blijven sprokkelen: in Elsrijk zijn er verschillende ‘potjes’ waar het Stadsdorp gebruik van maakt.
Jasper Klapwijk
01:02:10
Als er dan een potje wegvalt, is er geen groot probleem: je zoekt een nieuw potje.
Kees Wessels
01:02:11
nu aan allen: in Waardenland financierde gemeenten AD hoc dat bewoners mee kunnen eten. Zorginstellingen moet nu zelf de extra kosten betalen en voelt daar weinig voor.
Bob Janse
01:02:13
Prachtig dat bewoners/huurders zelf meesprokkels aan financiering!! Wat is jullie ervaring van dergelijke initiatieven in multiculturele wijken met gemiddeld laag opleidingsniveau van de ouderen?
Ruud van der Kind
01:02:25
Zijn er in den alnde al mbc's gemaakt wat het effect is ook in economische zin voor het hebben en gebruiken van gemeenschappelijke ruimtes door Buurttbeweoner incl ook natuurlijk de ouderen
Jasper Klapwijk
01:06:06
Huur ontmoetingsruimte kan gedekt worden uit bijdragen bewoners, wederverhuur, subsidie, maar ook met goededoelenfondsen.
Ruud van der Kind
01:07:02
Zou ook nog kunnen inzetten op right to challenge
Jasper Klapwijk
01:07:16
Dat is inderdaad gedaan in Amstelveen.
Jasper Klapwijk
01:07:48
Daarvoor heb je wel een titel nodig; in Amstelveen is Right to Challenge opgenomen in Wmo-verordening.
Ank Sneekes
01:08:45
Martine, is het mogelijk om de ruimtes vanuit jullie te verhuren en hierover afspraken te maken mbt betaling kosten? of rol in catering te spelen en inkomsten te verwerven?
Bernell
01:08:57
Het interieur van Liv Inn ziet er erg aantrekkelijk uit. Hoe zijn jullie tot het ontwerp gekomen?
Kees Wessels
01:09:11
is er ook een zorgvoorziening bij Liv inn, in welke vorm dan ook?
Jasper Klapwijk
01:10:02
@Ruud: er is geen maatschappelijke businesscase gemaakt in Amstelveen, maar met de gemeente en de welzijnsinstelling is afgesproken dat we samen gaan leren. Daarvoor is nu een ‘wijkmonitor’ gemaakt, waarin we wijkdoelen stellen, gebaseerd op waarden. We meten de resultaten (prestaties) op het niveau van de doelen, en daarnaast meten we maatschappelijk effecten op het niveau van de waarden. Dit is door de bewoners zelf bedacht.
Kees Wessels
01:10:41
helder!
Ank Sneekes
01:11:26
ja, we hebben een advertentie geplaatst voor zorg op basis van de wensen van de bewoners..
Jasper Klapwijk
01:11:50
@Ruud: er is geen maatschappelijke businesscase gemaakt in Amstelveen, maar met de gemeente en de welzijnsinstelling is afgesproken dat we samen gaan leren. Daarvoor is nu een ‘wijkmonitor’ gemaakt, waarin we wijkdoelen stellen, gebaseerd op waarden. We meten de resultaten (prestaties) op het niveau van de doelen, en daarnaast meten we maatschappelijk effecten op het niveau van de waarden. Dit is door de bewoners zelf bedacht.
Jasper Klapwijk
01:13:07
@Ruud: In Amstelveen is inderdaad gebruik gemaakt van het right to challenge.Daarvoor heb je wel een titel nodig; in Amstelveen is Right to Challenge opgenomen in de Wmo-verordening. Dat is niet overal zo.
Kitty Hesen Kilimanjarowonen
01:13:40
Zoeken bewoners ook zelf nieuwe bewoners als er een woning vrij komt?
Ruud van der Kind
01:13:49
@Jasper. Mooi ik ben erg benieuwd naar de resultaten. Kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen aldaar?
Jasper Klapwijk
01:14:09
@Martine Huur ontmoetingsruimte kan gedekt worden uit bijdragen bewoners, wederverhuur, subsidie, maar ook met goededoelenfondsen.
Ruud van der Kind
01:14:17
@Jasper, we zijn al eerder gelinked
Miranda
01:14:20
had graag gehoord hoe het anders in een instelling georganiseerd kan worden hoe je de wijk naar binnen haalt
Zoom Host
01:15:35
Het is belangrijk dat ouderen samen hun eigen woon-leefconcept ontwerpen. En actieve rollen vervullen in planontwikkeling gemeenten, woningcorporaties en dergelijke. We maken nog teveel mee dat projectontwikkelaars eigenaar zijn van een project. En daar mensen bij zoeken. Zeggenschap over grond, samenstelling en ruimte is de sleutel...
Jasper Klapwijk
01:16:14
@Matthieu: Mensen die in de wijk buiten de boot vallen, kloppen vaak aan bij medebewoners. Actieve bewoners en initiatieven zijn vaak inclusief en organiseren daarom vaak solidariteitsregelingen en sociale activiteiten en initiatieven die mensen met een beperking of een lager inkomen ondersteunen.
Ruud van der Kind
01:16:16
@Miranda. Er zijn goede voorbeelden zoals in Ridderkerk door Aafje Reyerheem. Hier zijn veel activiteiten voor de omgeving georganiseerd in het ontmoetingsplein. Ook de Buurtcirkel voor ouderen is hieraan gekoppeld.
Willeke Janssen
01:16:38
het ontwep van liv is samen met de bewoners tot stand gekomen, en met 2 flexibele denkers. samen zijn we vooral op het gruik van de ruimtes gaan zitten. wat je maakt moet naadloos passen bij het gedachtengoed. dat is in liv inn hilversum gelukt. een spannend traject van 2 jaar.
Jasper Klapwijk
01:17:53
@Ruud, ik stuur je een uitnodiging voor een voor jou interessante meeting over RtC en wijkmonitor.
Yvet van Achteren
01:18:30
hoe wordt nu het gehele plaatje gefinancierd? van het opbouwen van het verpleeghuis naar het organiseren van activiteiten?
Jasper Klapwijk
01:20:26
@Miranda: daar zijn ook wel goede voorbeelden van. In Noordbroek (Groningen) heeft NNCZ bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers anders georganiseerd, samen met de bewoners. In Loppersum wordt het dorpshuis meegenomen in de herontwikkeling van het verzorgingshuis.
Kitty Hesen Kilimanjarowonen
01:21:43
Mooi verhaal!
Miranda
01:21:47
@jasper, dat is fijn! ik ga er eens naar zoeken of heb je digitale info
Jasper Klapwijk
01:21:53
@Matthias: Wmo: lastig te krijgen, alleen welzijn en algemene voorziening, dagbesteding is vaak op individuele basis. Dat kan wel via een bijdrage van de deelnemers.
Bernell
01:21:56
Bedankt allemaal!
Kees Wessels
01:22:03
dank jullie allen!
Miranda
01:22:03
dank!
Ruud van der Kind
01:22:03
@jasper Dank!
Aad de Jonge
01:22:04
Dank
Zoom Host
01:22:10
Leuke sessie!
Ruud van der Kind
01:22:20
Dank voor deze boeiende bijeenkomst
can
01:22:23
bedankt voor de sessie!
Jasper Klapwijk
01:22:36
@Miranda: mail me even op jasper@kantelingen.nl
MartineLeuveld
01:22:50
Bedankt allemaal!
Matthieu Arendse
01:22:58
bedankt!