Zoom Logo

Leefplezierplan op locatie: van theorie naar praktijk - Speaker view
Dhr. Roes
52:48
Wat is doodlesessie?
Wilma Schutte
57:39
is de praatplaat ipv het reguliere dossier?
Bianca
59:58
Hoe gaan jullie borgen dat ook nieuwe medewerkers mee worden genomen in deze mooie werkwijze?
Sandra (Topaz)
01:03:17
Vraag voor Lieke: hoe hebben jullie de behandelaren meegenomen in deze andere denkwijze? En hoe hebben jullie het behandeldossier hier aan aangepast?
Bianca
01:06:13
Hoe werken jullie hierin samen met mantelzorgers/sociale netwerk van de bewoner?
Dhr. Roes
01:07:07
Wordt deze nieuwe aanpak ook wetenschappelijk geëvalueerd, zowel aan de hand van de ervaringen van bewoners, medewerkers en familie?
Wilma Schutte
01:08:58
is het mogelijk om een voorn
Wilma Schutte
01:09:16
is het mogelijk om n b
Wilma Schutte
01:09:31
voorbeeld te krijgen van zo’n praatplaat?
Sandra (Topaz)
01:10:40
Dank voor dit antwoord. Helder en enthousiasmerend.
Sanne Schweers
01:20:23
Zie hier de link naar de video's over liefdevolle zorg waar Mariët het net over had: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRkQIuHAo1rz1NfTnfZ-wI_qacn54he2q
Sanne Schweers
01:21:01
En hier meer informatie over het project Leefplezierplan op locatie: https://www.leydenacademy.nl/leefplezierplan-op-locatie/
Sanne Schweers
01:27:23
Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief over het leefplezierplan: https://leydenacademy.us5.list-manage.com/subscribe?u=c341695fa8291b2b0035cbec5&id=9012884df9
Wilma Schutte
01:27:38
Erg inspirerende workshop, dankjulliewel en veel succes met verder ont-wikkelen!