Zoom Logo

BGU Computer Science Colloquium - Shared screen with speaker view
Naor Dalal
12:31
איפה נמצאות ההקלטות?
Or Sattath
12:59
אנחנו נפרסם את ההקלטות של הסמינרים באתר הבית של המחלקה
Or Sattath
13:37
(הפירסום תלוי בהסכמה של הדובר.ת. לא תמיד הדוברים מסכימים לפרסם את ההרצאה)