Zoom Logo

הרצאה- החולה הכרוני במצב אקוטי - Shared screen with speaker view
Tali adler
26:03
האם הנתונים בארץ דומים לנתונים שהוצגו במחקר באנגליה?
Tali sahar
01:12:03
אשתף שסבתי שהייתה מונשמת ומשותקת ב4 גפיים ןבהכרה, ביקשה מהצוות טרכאוסטום שהקל עליה מאד את הימים האחרונים ואיפשר הרבה יותר תקשורת.