Zoom Logo

Webinar RES 1.0 Noordoost Brabant - Shared screen with speaker view
Houda Nabih
17:51
Dag beste mensen. Ik ben Houda, vanavond zal ik wat vragen uit de chat halen om ze tijdens het webinar in te brengen. Zorg ervoor dat u uw vragen binnen de ‘all panelists and attendees’ chat deelt. Stel uw vragen dus aub. niet via ‘all panelists’ of de Q&A knop. Alvast bedankt!
Houda Nabih
25:59
Dag beste mensen, ik zie dat mensen hun vragen op de Q&A gedeelte van Zoom stellen. Zorg ervoor dat u uw vragen binnen de ‘all panelists and attendees’ chat deelt. Stel uw vragen dus aub. NIET via ‘all panelists’ of de Q&A knop. Alvast bedankt!
harry flaton
29:13
Is de RES 1.0 een optelsom van gemeentelijke ambities?
UdenPlus
29:32
Waar kan ik het rapport RES 1.0 vinden?
Houda Nabih
30:23
De RES 1.0 kunt u op de Energiewerkplaats terug vinden via deze link https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/publicaties+en+rapporten+overzicht/default.aspx
MarcelvdElzen
31:51
Zijn de handreikingen onderdeel van de RES 1.0? Zo nee, waar vind ik die?
Houda Nabih
34:20
De webinar wordt opgenomen en kan later teruggekeken worden
Ary Stuifbergen
34:37
Handreikingen zijn bijlagen bij RES 1.0
Rob
35:49
Wat betekent het precies voor Bernheze dat deze gemeente gekenmerkt is als een zoekgebied zonne-energie?
harry flaton
37:04
Klopt het dat qua windenergie nog zeer weinig zoekgebieden zijn besproken cq gerealiseerd?
Leo Endeveld
37:17
Zou een meer regionale sturing de versnippering van plannen van gemeentes niet vooruit helpen. Nu is iedere gemeente voor zich een oplossing aan het zoeken binnen de kaders van mogelijkheden voor die gemeente, waarbij een bovenregionaal plan wellicht zou kunnen helpen in relatie tot CO2 besparing gericht op zon, wind en TVW ?
Pieter Siroen
43:03
Dus Noord-oost Brabant staat open voor kernenergie centrale? Welke gemeente biedt plek voor deze centrale?
UdenPlus
43:18
Tot nu toe wordt zon en wind genoemd. In welke mate speelt biomassa een rol in de RES 1.0?
Wim Van der Heijden
43:38
Wat heeft de werkgroep/stuurgroep gedaan met het rapport van de Groene Rekenkamer?
Houda Nabih
43:53
Beste mensen, ik zie dat mensen hun vragen op de ‘panelist’ chat stellen. Zorg ervoor dat u uw vragen binnen de ‘all panelists and attendees’ chat deelt. Stel uw vragen dus aub. NIET via ‘all panelists’ of de Q&A knop. Alvast bedankt!
Frank Quaadvliet
45:28
kernenergie zijn ook bestaande en bewezen energiebronnen!
harry flaton
46:46
En ook bewezen dat met name het atoomafval levensgevaarlijk is
Roel VDG Oss
48:10
Moeten plannen met aanzienlijke milieugevolgen op straffe van nietigheid vooraf planMER getoetst worden of niet?
ferrygroenendijk
48:46
Wat heeft de RES gedaan met de resultaten van de workshop Communicatie tijdens live bijkomst in Oss .
Wim Van der Heijden
53:41
De RES gaat met name uit van zon en wind, terwijl onze gedeputeerde Eric de Bie voor kernenergie gaat en weer 130 wil rijden. In mijn beleving strookt dit niet met elkaar. Hoe wordt dit gestroomlijnd?
Pieter Siroen
53:58
Op dit moment is er te weinig capaciteit op het bestaande elektriciteitsnetwerk. 1) Hoe kijkt men naar de opslag (dmv accu's) van duurzame energie want zon energie wordt overdag opgewekt maar de behoefte is vaak 's avonds? 2) Hoe wordt de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk verbetert zodat alle windparken, zonneparken aangesloten worden? Wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid?
Frank Quaadvliet
54:48
Waarom staat kernenergie niet in hetzelfde rijtje als wind- en zonneenergie mbt deze analyse?
UdenPlus
55:51
Is er naast een "jong RES" ook een "oud RES"?
Pieter Siroen
57:42
Veel zonneparken en windpark initiatieven kunnen nu niet uitgevoerd worden doordat de capaciteit niet voldoende is, hoe zorgt men ervoor dat deze initiatieven niet verloren gaan?
Ernest de Groot WS Aa en Maas
57:47
De beekdalen en het Maasdal komen in de RES zowel terug in de vorm van een bedreiging (vrijhouden, niet passend) als in de vorm van een kans (zoekgebied verbinden energietransitie). Wat bepaalt nu de uiteindelijke keuze?
Joep Gersjes
58:39
Welke documenten heb ik als raadslid nodig bij ons raadsvoorstel in Den Bosch?
MarcelvdElzen
01:00:38
Passen 1300 voetbalvelden op geschikte daken?
harry flaton
01:03:11
Zijn windmolens alleen al om die reden een veel betere oplossing?
Frank Quaadvliet
01:03:14
Zijn deze plannen met of zonder belastinggeld te realiseren?
Gerty Jansen
01:03:43
waar is de aandacht voor besparen verwerkt?
Adrie Geerts
01:04:42
Zonepanelen hebben inmiddels een hoger rendement dan waar de RES mee rekent. Wanneer worden de normen voor de rekenregels geactualiseerd?
Bernard Koolen
01:06:17
Ik heb alleen de jongedame in beeld!
Frank Quaadvliet
01:09:23
zijn windturbines financieel haalbaar zonder behulp van subsidie?
Adrie Geerts
01:12:03
kunnen we ook een staatje krijgen waarin de gerealiseerde opwekcapaciteit per gemeente is opgesplitst in zon op dak en zon op landbouwgrond?
Nick de Laat
01:12:21
Is dit kaartje langs het kaartje te leggen wat eerder is laten zien mbt de zoekgebieden?
Joep Christophe
01:17:12
Wat gebeurt er met een initiatief indien de 50% lokaal aandeel niet gerealiseerd kan worden?
Joep Christophe
01:19:00
In hoeverre stelt de RES 1.0 de zonneladder als een eis.
harry flaton
01:19:12
Hoe verhouden zich de resultaten van het monitoring zich met de 3 ambities qua zon, wind en besparingen? Waar staan we nu?
UdenPlus
01:19:25
De verantwoordelijkheid afschuiven op Enexis en Tennant is een kant, maar is de capaciteit van het netwerk in onze regio nou wel of niet een probleem c.q. een showstopper?
Mari Thijssen
01:20:39
Kan de gemeente Meierijstad de regie voor energiemaatregelen wel verantwoord nemen, als ze zich terughoudend opstellen en het overleg met bewoners tijdens de participatiefase aan de initiatiefnemers overlaten?
UdenPlus
01:21:49
In welke mate speelt de invoering van de Omgevingswet een rol?
Frank Quaadvliet
01:23:03
Zonder subsidie is de terugverdientijd van een windmolen 36,6 jaar. Een windmolen gaat 15-25 jaar mee.
harry flaton
01:25:10
In hoeverre is het fenomeen ‘terugverdientijd’ leidend voor onze opgave om de klimaatverandering het hoofd te bieden?
Roel VDG Oss
01:28:40
Worden alle vandaag gestelde vragen schriftelijk beantwoord, zeker als ze niet behandeld worden/zijn?
Wim Van der Heijden
01:30:39
Ik ben het helemaal met Roel eens, omdat er veel relevante vragen gesteld worden en er selectief enkele uitgelicht worden.
UdenPlus
01:30:51
Hoe staat het met het uitgangspunt "Haalbaar & Betaalbaar"?
Houda Nabih
01:31:51
De overgebleven vragen worden later schriftelijk beantwoord. Houd de nieuwsbrief in de gate. U kunt u via energiewerkplaats aanmelden voor de nieuwsbrief Noordoost Brabant
Adrie Geerts
01:32:23
wanneer een paar lokale ondernemers een windpark realiseren is sprake van (meer dan) 50% lokaal eigendom,. Is dat ook goed??
Pieter Siroen
01:34:50
Mooi dat we naar elkaar moeten komen, maar wie pakt de regie? Ik hoor dat er teveel naar elkaar gewezen wordt.
Pieter Siroen
01:37:31
Wat doe je dan met oudere woningen? De recente bouwbesluit dateert van 2012. Met andere woorden wat doe je met oudere normen?
Adrie Geerts
01:38:08
kunt u voorbeelden noemen waar opwek door zon- en wind worden gecombineerd? Oss heeft een kans, maar de wethouder wil er nog niet aan.
MarcelvdElzen
01:38:09
Is in balans brengen van actuele vraag en aanbod ook onderdeel van de RES? Vooral voor het net is dat, zeker nu, erg belangrijk.
UdenPlus
01:40:17
Ik hoor helemaal niet over de impact van wind en zon op de gezondheid van burgers. Waarom wordt daar geen aandacht aan besteedt? Telt dit überhaupt mee in de RES?
Ary Stuifbergen
01:41:12
TNo heeft verstandige dingen over energiearmoede gezegdhttps://energeia-binary-external-prod.imgix.net/9qXmlu9XiAxYKrjvjqGfMUCAgpg.pdf?dl=Whitepaper+TNO+Energiearmoede.pdf
Bernard Koolen
01:41:19
De windenergie is nodig om 24 uur elektriciteit te produceren!
Adrie Geerts
01:41:40
De Brabantse Milieufederatie heeft de RES van West-Brabant beoordeeld. Wordt de RES NOB ook aangeboden ter beoordeling aan de BMF?
Mari Thijssen
01:44:20
Hert brabantse landschap verandert. Het landschap verandert het minst als eerst alle inzet wordt gericht op het vol leggen van de daKEN