Zoom Logo

איך קוטעים את מעגל הסבל? - Shared screen with speaker view
Lizi Schuster
02:03:13
תוכל להסביר שור על חוש השכל ובסיס המגע שלו ?
yaarah bar on
02:06:28
ההמשגה או השיום (אני יודעת שאני מריחה קפה, "זבוב") היא חלק מהמגע או מהודנא, או שהוא לא חלק מהשלבים האלו בכלל
Iffat Pereg
02:14:31
דחיה, לא להרגיש לא נעים, לכן אתה סובל
bat-shahar harush
02:15:24
ה-'ודנא' הוא "ביולוגי" / סנסורי או פרשנות/מטען רגשי נלווה לתחושה - ואז שם למעשה אפשר לייצר את השינוי
bat-shahar harush
02:15:31
?
Dina's new iPad
02:18:08
באיזה שלב התודעה מתחברת לגוף?
Dina's new iPad
02:18:24
שלב בחיים
נוגה בר
02:18:25
באי ויסות רגשית החושים מחודדים יותר והאדם יגיב באופן קיצוני יותר לנעים וללא נעים....אנא התיחסותך
נוגה בר
02:20:12
אי ויסות רגשי זו הפרעה
Dina's new iPad
02:20:33
לילד יש תודעה כי הוא חי, נכון? מאיזה שלב הוא חי ברחם?
Dina's new iPad
02:20:45
לולד
ester peretz
02:24:30
מה אמור להיות זה לא השתוקקות??
Lizi Schuster
02:44:19
אבל זה שינוי של דפןס מנטלי