Zoom Logo

אתגרים במיומנויות חברתיות עבור ילדים עם הפרעת קשב וריכוז וויסות חושי - מפגש 2 - Shared screen with speaker view
Adiel
01:36:24
אם הקקטוס היה גם "ילד" לא הסברת אותו