Zoom Logo

אלגברה לינארית לביולוגים הרצאה 5 תשפא - Shared screen with speaker view
שיר עמית
26:24
לא הבנתי כלום
Orr Bavly
31:29
רק לי המסך ממש בדילאיי?
מעיין ויקל
31:48
כן
Ariel Ashkenazy
32:04
גם לי
Tair Bolgario
01:13:17
איפה ראינו את הנחת האינדוקציה?
Erik Gor
01:13:21
בדידה
Tair Bolgario
01:14:00
מה?
Erik Gor
01:14:12
בדידה, ליניארית וחדו"א - Crossover of the Century
Alexis Vishnevezkaya
01:14:26
חחחחחחח
Tair Bolgario
01:14:50
לא הבנתי
Yasmin Reich
01:15:09
ראינו את זה בבדידה
Tair Bolgario
01:16:50
אפשר בבקשה להסביר במקום לתת רפרנסים?
Erik Gor
01:17:05
זה היה בבדידה בשיעור האחרון ובשיעור שלפני
Erik Gor
01:17:17
עקרון האינדוקציה, אקסיומת האינדוקציה ואינדוקציה משלימה
Erik Gor
01:17:20
שלמה *
Tair Bolgario
01:18:30
לא משנה, תודה
דינה שוורץ
01:48:19
זה היה מתוחכם
Erik Gor
01:48:38
אני בכללי התחלתי לראות מרצים למתמטיקה בתור קוסמים :D
Sapir Savariego
01:49:18
מה ההגדרה של מטריצה סימטרית?
Erik Gor
01:49:29
אני חושב שהטרנספוז שווה למטריצה
Sapir Savariego
01:49:35
A^t=A?
Erik Gor
01:49:52
בודק
Erik Gor
01:50:08
כן
Sapir Savariego
01:51:00
תבורך >3
Sapir Savariego
01:51:06
הפוך חחח
Erik Gor
01:52:20
:D