Zoom Logo

הדרכת אלמגור למתחילים - Shared screen with speaker view
UL
06:07
שומעים
UL
06:19
כן
UL
23:09
כן שומעים
user02
23:10
FI
efrat
23:16
שומעים
user02
23:27
כן שומעים
efrat
28:44
ניתן לשפר רזולוציה? רואים נורא מטושטש
user02
31:29
אם אפשר ושוב יאך מקימים מעסיק חדש
UL
32:14
אין לי אופציה לפתוח אבל שומעים ורואים סבבה
Gal Shomlo
32:30
צד שמאל למטה
Gal Shomlo
32:49
תלחץ על mute
UL
56:01
יש אפשרות לבטל חברות באופן קבוע? לדוגמא שאני לא אראה בכלל את AIG?
UL
59:29
כן תודה
UL
01:14:53
fi
UL
01:14:54
|כן
UL
01:15:22
כתבת שבמצב של קבלת בעלות להכניס שינוי מאפיינים אבל בפועל יש אפשרות בחירה ב"קבלת בעלות"
UL
01:17:00
בנוסף במידה ועשיתי ללקוח פעם אחת אבחון צרכים האבחון לא נשמר ויש להזין כל פעם מחדש, האם אפשר לשמור את האבחון שבוצע?
UL
01:22:51
אפשר לחזור על החישוב של קצבת שארים/ סכום ביטוח? על סמך מה אתם מחשבים את ה100%?
UL
01:27:05
לחישוב של "השלם"
UL
01:27:31
אוקיי תודה
UL
01:28:04
כן תודה רבה
UL
02:19:08
תודה רבה הייתה הדרכה מצוינת!