Zoom Logo

Efi.Cohen@biu.ac.il's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
נגה בן ארי
13:58
n יכול להיות שלילי?
גל לוי
14:04
לא
גור אריק
14:04
לא
נגה בן ארי
14:05
לא
גור אריק
14:08
n שייך ל N
יעלה גרנות
14:09
טבעי
גל לוי
14:10
n שייך לN
גור אריק
14:23
יש פה כמה נגה בן ארי עכשיו
שיר עמית
26:52
בהערה 2 במילה תחום הוא התכוון ל-"n"?
גור אריק
27:04
Yes
שיר עמית
27:12
תודהה
Liel Eliyahu
29:26
למה בטענה הan בערך מוחלט?
גור אריק
29:50
כי המינוס הופך לפלוס בערך מוחלט, ואם הוא קטן מ M אז זה אומר שגם המינוס חסום
גור אריק
32:15
אני עדיין מעדיף לרשום רק קטן מ בכדי לא להתבלבל נגיד
נגה בן ארי
32:35
כנל, אבל זה נכון?
גור אריק
32:51
שתי הדרכים נכונות
לילך הרצוג
32:51
היתרון בלכתוב קטן-שווה ולא קטן זה בשביל המעבר עוד מעט לסדרה חסומה עם ההגדרה של M שהוא נתן קודם
מעיין בתיה ויקל
33:30
ציון של מינימום ומקסימום שייך לאם החסם נמצא או לא בסדרה?
יסמין רייך
33:44
נכון
Haim
33:48
לדעתי כן
יסמין רייך
34:02
אם זה בסדרה זה נקרא מינימום או מקסימום
גור אריק
36:17
אפי מה שאמרת עכשיו זה פילוסופיה לחיים ולא רק דרך במתמטיקה XD
גור אריק
43:25
זה שורש של המספר בריבוע בגדול
גור אריק
43:26
לא ?
Masha Velikiy
45:36
שזה תכלס מרחק, לפי הנוסחה
גור אריק
45:51
נכון
נגה בן ארי
46:14
זו סדרה חסומה נכון?
גור אריק
48:33
כן
נגה בן ארי
48:41
אחלה תודה
יאיר פיק
48:51
אפשר תזכורת למה אנחנו מנסים להראות?
יעלה גרנות
49:06
איך מוכיחים את הטענה שהסדרה חסומה
יאיר פיק
49:17
איך להוכיח חסמים?
יאיר פיק
49:25
סבבה תודה
אריאל ברנשטיין
50:47
נראה לי הוא עדיין לא הגיע לפאנץ
אריאל ברנשטיין
51:36
בגדול זה מה שאנחנו מנסים להוכיח אבל אני לא רואה איך זה עדיף על הסבר במילים
ספיר סברייגו
53:13
לא שמעו אוצי?
יאיר פיק
53:23
ממש חלש
סיגל גרבוייס
53:23
לא אם שאלת משהו
גור אריק
53:24
לא
shira elkus
53:25
לא
Masha Velikiy
53:44
הנקודה השנייה בסרטוט שהוא צייר- למה זה מעל הציר?
סיגל גרבוייס
54:00
כי זה בחזקה
סיגל גרבוייס
54:06
אז שלילי חיובי לסירוגין
ספיר סברייגו
54:10
טוב אז אשאל פה.. צריך להוכיח את החסמים או פשוט לרשום אותם בלי דרך?
Masha Velikiy
54:24
לא, כי האיבר השני זה חצי פחות 4. זה מספר שלילי
Masha Velikiy
54:32
כתשובה לסיגל
Masha Velikiy
54:40
ספיר נראה לי שעוד לא הגענו לזה
Masha Velikiy
54:42
להוכחה של זה
גור אריק
54:57
סיגל התכוונה ל-1 בחזקת n חלקי n עצמו אני חושב
גור אריק
55:00
בלי קשר ל-4
Masha Velikiy
55:14
סבבה אבל הסרטוט שהוא צייר זה האיברים של הסדרה לא?
סיגל גרבוייס
55:21
כן באופן כללי למה אחד הוא מעל ציר האפס ואחד מתחת
גור אריק
55:32
אני חושב רק של ה-1 בחזקת n חלקי n
יאיר פיק
55:33
למה המקס רלוונטי לנו?
אלעד יוסף
55:58
להבין לפי איזה מספר מחליטים את הערך מולחט
יאיר פיק
56:21
במקום הבנה ויזואלית?
shira elkus
56:22
לפי המספר עם הערך המוחלט הגדול יותר
דולב נוהי
01:00:00
על אקונומיקה כתוב לא למאכל...
נגה בן ארי
01:00:15
כסתח
רותם וישנה
01:00:46
זה כנראה להגנה מתביעות משפטיות. כי אנשים ממש מטומטמים לפעמים...
ספיר סברייגו
01:11:03
למה זה יכול להיות גם מינימום נגה?
דינה שוורץ
01:11:16
-M
נגה בן ארי
01:11:29
כי יש מצב שאחד הערכים הקיצוניים שלך בסדרה הם חסמים
נגה בן ארי
01:11:36
מבינה?
ספיר סברייגו
01:11:56
אבל עדיין רושמים מקס ואז סוגריים מסולסלים
נגה בן ארי
01:12:19
נכון אבל אחד מהערכים האלה יכול להיות ממש איבר בסדרה..
ספיר סברייגו
01:12:36
אהה סבבה תודה!
נגה בן ארי
01:12:46
:)
גור אריק
01:13:03
הכוונה היא שאו החסם העליון או החסם התחתון בערך מוחלט יכולים להיות ה M
ספיר סברייגו
01:13:36
אבל רושמים את שניהם
אריאל ברנשטיין
01:23:17
9/19
שיר עמית
01:31:34
למה הוא כתב שאיקס קטן מan?
גור אריק
01:31:42
זה מה שצריך להוכיח
גור אריק
01:31:46
שיש An שגדול מ X
יאיר פיק
01:31:50
כי אם לא הוא איבר בסדרה
נגה בן ארי
02:34:25
תכבו מיקרופוןןן
דינה שוורץ
02:46:57
שאלו כבר לגבי שיעורי הבית?
אלעד יוסף
02:47:12
לא
דינה שוורץ
02:47:36
תודה
נגה בן ארי
02:47:56
כן , הוא אמר שלא נצטרך להוכיח בשיעורי בית
נגה בן ארי
02:48:10
רק בשיעורי בית הבאים אחרי תרגיל כיתה 3 נצטרך
דינה שוורץ
02:49:52
אה יופי! א מה שעשינו כבר אפשר להשאיר ככה?
יעלה גרנות
02:50:03
כן
דינה שוורץ
02:50:19
תודהה
יאיר פיק
02:51:37
לא סיימנו את ההוכחה נכון
נגה בן ארי
02:51:46
לא
גור אריק
02:51:47
אני עכשיו שואל אותו
עדן ברמן
02:52:40
תודה רבה!