Zoom Logo

יצירת בחנים במערכת ה-MAMA - Shared screen with speaker view
Bahat Matan
27:16
אפשר לייבא שאלות מקובץ וורד חיצוני? או ממערכות אחרות?
noa lavie
31:28
ההרצאה מוקלטת?
noa lavie
54:11
לצערי צריכה להתנתק הבת שלי צריכה את המחשב ללמידה - אשלים בהרצאה המוקלטת - תודה רבה
Odelia Heizler
59:54
יש אפשרות להגדיר כמה תשובות נכונות?
Odelia Heizler
01:03:36
התכוונתי לשאלות עם התשובה המספרית, יש לי פשוט בעיה במיקרופון. תודה
Adi Moreno
01:40:15
תודה רבה על ההדרכה. אני נאלצת לפרוש ואשמח מאד לקבל את מסמכי ההדרכה שהצעת
Nirit
01:47:10
תודה רבה ענבל! להתראות
Odelia Heizler
01:48:53
תודה רבה ענבל!
Nurit Kerner
01:49:26
תודה רבה ענבל!
Graciela
01:53:23
תודה רבה, ענבל ! השכלתי!
claudia silbenberg
01:56:32
תודה רבה ענבל!
Ronnie Benshafrut
01:57:40
תודה רבה ענבל. היה מושלם
Galit Landshut
02:12:38
מייל של חלי: helih@mta.ac.il
meravpa
02:15:27
אני נאלצת לעזוב. תודה
Isaac Shvili
02:15:59
תודה רבה ענבל
Shlomo Katz
02:16:23
תודה ענבל