Zoom Logo

Klimaeffekten av godsoverføring mellom vei og bane - Shared screen with speaker view
Ove Skovdahl
52:44
Spennende presentasjon. Batteriproduksjon krever tilgang til en rekke spesielle naturressurser (metaller) fra forskjellige steder i verden. Dette er en knapphetsfaktor, utvinning kan være en klimautfordring og metallene transporteres over lange avstander. Vil begrenset tilgang til slik ressurser bety noen utfordringer i forhold til tanker om full elektrifisering av transportsektoren i 2050? Vil batteri være like klimavennlig i 2050 som i dag?