Zoom Logo

מבוא לאלגברה לינארית הרצאה 3 תשפא - Shared screen with speaker view
דולב נוחי
23:31
אוי זה מדהים
נגה בן ארי
25:29
אז אפשר לתקן כל שאלה עד שאני מצליחה ורק אז להגיש בוחן?
Noa Tal
25:41
כן
Anna Morris Reich
25:42
אפשר
נגה בן ארי
25:49
אחלה תודה
מעיין ויקל
26:35
אחרי שמגישים בוחן ומקבלים ציון? אפשר לחזור לתקן?
Anna Morris Reich
26:48
לא
Erik Gor
27:00
רשום באתר את הגבוה
Anna Morris Reich
27:33
אבל אפשר אחרי הגש שאלה לראות את הטעויות ואז לתקן
מעיין ויקל
27:43
לי אין את הכפתור הזה
דולב נוחי
28:04
היא הוסיפה לאחרונה
מעיין ויקל
28:12
אני עכשיו מול זה ואין...
Rotem
28:22
מי שהתחיל לפני ההוספה של הכפתור צריך להתחיל מהתחלה כדי לקבל את האופציה
Anna Morris Reich
28:26
תיכנסי מחדש אולי
מעיין ויקל
28:54
איך מתחילים מחדש?
Noa Tal
30:14
אחרי שהוסיפו אצ ההגש שאלה הכל הסתדר תכלס
Erik Gor
31:34
גם - אם יש תשובה ריקה לא להשאיר כלום בסוגריים המסולסלות{ }
שיר עמית
38:43
זה חוק הקיבוץ חחח
Sigal Grabois
39:01
נהדרת!!
Tair Bolgario
45:57
אוי בדידה
Erik Gor
01:00:51
מה היה הפתרון לוקטור שורה ?
Erik Gor
01:02:04
לא משנה הסתדרתי
Erik Gor
01:30:05
שלילה כפולה :D
Rotem
01:45:27
מה קורה אם מכפילים את A והשכלוף שלה?
Masha Velikiy
01:52:23
אם זה לא מטריצה ריבועית א הכפל לא מוגדר
Masha Velikiy
01:52:32
אה לא נכון סליחה
Erik Gor
01:52:38
החזקה