Zoom Logo

לינארית 2 תרגול 5 תשפא - Shared screen with speaker view
יצהר ג. ורד
29:08
אחרי התרגול אפשר לחזור על אלגוריתם למציאת מטריצה מינימלית? תודה
יצהר ג. ורד
59:32
הייתי בטוח ששפרה דברה על דרך מסובכת כזו שלא הסתמכה על הצבה
Nadav Banay
01:22:49
המשפט נכון גם בכיוון השני?
guy miller
01:32:06
הכיוון השני עונה על עצמו, כי מצאת חזקה
דניאל מסיקה
01:37:12
מעולה שזה בקסי עדיין לא עשיתי
Daniel
01:37:57
זה היה בקיץ...
דניאל מסיקה
01:38:03
אופס