Enter the passcode to watch "60 min Vinyasa med Maria: Full Cover Flow. En dynamisk klasse med mest mulig flyt gjennom forskjellige typer stillinger: Bakoverbøy, foroverbøyd, vridninger, armbalanser og opp/ned hvis du vil. 97"