Enter the passcode to watch "60 min Yin med Tracy. Manipura Chakra Release. En rolig klasse med mye vridninger for å rense kroppen og balansere området rundt Solar Plexus for å slippe stress. Lange hold og rolige bevegelser. 79"