Enter the passcode to watch "60 minutter Vinyasa med Maria: Root to Rise. En klasse med fokus på kjerne, som styrker deg til å stå jordet og balansert i utfordringer både på og utenfor yogamatten. 195"