Enter the passcode to watch "45 minutter Vinyasa med Maria: "Tre kvarter til Kråka". I denne kortere klassen er fokus Bakasana. Vi bygger systematisk opp kroppen til å mestre denne grunnleggende armbalansen. 119"