Enter the passcode to watch "60 min Vinyasa med Maria: Energikick! I denne klassen ligger fokus på kjerne, hofter og bakoverbøy. Frivillige armbalanser, som Flyvende Due, og Fullt Hjul til slutt. 37"