webinar register page

Penetrační testování webové aplikace Vám nemusí pálit spoustu času
Zabezpečení webových aplikací je proces, který nikdy nekončí. Samy aplikace jsou neustále vyvíjeny, aby lépe vyhovovaly firemním potřebám, aby reagovaly na vyvíjecí se poptávku či aby obstály vůči novým hrozbám zvenčí. Je velmi důležité nejen neustále kontrolovat bezpečný vývoj samotné aplikace, ale její zabezpečení i pravidelně prověřovat penetračním testem.

A právě díky penetračnímu testování pomocí Rapid7 InsightAppSec dokážete mít přehled o tom, že je Vaše webová aplikace dostatečně zabezpečena. Rapid7 InsightAppSec je nástrojem, který Vám pomůže otestovat zabezpečení interní či externí webové aplikace ve všech fázích svého vývoje pomocí vhodných metod. Využívá technologie Dynamic Application Security Testing (DAST), díky které poskytuje flexibilní možnosti skenování jednotlivých aspektů aplikace.

V rámci webináře se zaměříme na:
• Možnosti nasazení a skenování
• Poskytnuté informace v reportu ze skenování
• Technická ukázka z praxe

Nov 30, 2021 02:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .