webinar register page

Webinar banner
Hành trình 90 ngày khởi động cùng Amazon
Tổng quan quy trình bán hàng trong 90 ngày đầu tiên mở bán trên Amazon từ chọn lựa sản phẩm, vận chuyển, quảng bá đến xây dựng thương hiệu

15:00 - 15:10: Quy trình 90 ngày đầu tiên bán hàng trên Amazon
15:10 - 15:25: Chọn lựa và đăng tải sản phẩm
15:25 - 15:40: Hình thức vận chuyển và hoàn thiện đơn hàng
15:40 - 16:00: Xây dựng thương hiệu toàn cầu
16:00 - 16:15: Quảng cáo và hậu mãi
16:15 - 16:30: Q&A
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .