webinar register page

Webinar banner
התערבות בהליכים פנים-פרלמנטריים - שנה לבג"ץ אדלשטיין
מועדון משפט וחירות בבית הספר הארי רדזינר למשפטים בבינתחומי הרצליה מתכבד להזמינכם לפאנל מקוון בנושא
"התערבות בהליכים פנים-פרלמנטריים - שנה לבג"ץ אדלשטיין"
בפאנל ישתתפו שלושה מומחים מובילים בתחומם:
פרופ' רבקה ווייל, הבינתחומי הרצליה

פרופ' סוזי נבות, המסלול האקדמי המכללה למינהל

פרופ' אמנון רייכמן, אוניברסיטת חיפה

הפאנל ישודר בזום ביום ראשון ה-11.4, בשעה 15:45 - 17:15.
ההשתתפות באירוע בהרשמה מראש בלבד, לחצו כאן להירשם.

ניתן לשלוח שאלות מראש למייל: lawforumIDC@gmail.com

לעמוד האירוע באתר הפורום: https://lawforum.org.il/events/edelstein/

*לא ייעשה שימוש כלשהוא בפרטי הנרשמים והם אינם נשמרים לאחר האירוע

Apr 11, 2021 03:45 PM in Jerusalem

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kayla Dolin.