webinar register page

Úvod do akcelerovaných výpočtů
Během prezentace bude popsán princip fungování GP GPU akcelerátorů, přehled NVIDIA karet, programový model CUDA i dostupné alternativy k NVIDIA akcelerátorům.
Prezentující: Petr Plodík
Obsah:
úvod do akcelovaných výpočtů, CPU vs. GP GPU
NVIDIA portfolio GP GPU
NVIDIA Tesla V100, T4, A100
progamový model CUDA
alternativy k NVIDIA akcelerátorům

May 20, 2020 03:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Petr Plodik.