webinar register page

Webinar banner
Psykologinen turvallisuus tunneälyn avulla
Webinaari kaikille, joita kiinnostaa kuulla mitä psykologinen turvallisuus on ja mitä se ei ole, sekä miten sitä voidaan kehittää omassa tiimissä.

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa vallitseva tilanne – kaikki pelkäämättä, että sinua nolottaa, sinut syrjäytetään tai sinua rangaistaan jollain tavalla.

Psykologisen turvallisuuden edistäminen silloin, kun työn tekemisen olosuhteet muuttuvat, vaatii herkkyyttä ja opettelua. Muuntuvassa ja sidoksisessa työelämässä tarvitaan avointa kommunikaatiota ja uskallusta kokeilla.

Psykologista turvallisuutta etätyössä haastaa ei-sanallisen viestinnän, tunneviestien ja epämuodollisen vuorovaikutuksen vähäisempi määrä – mutta paikkaavia ratkaisuja löytyy.

Tervetuloa kuulemaan lisää!

Aug 31, 2022 09:00 AM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .