webinar register page

Webinar banner
Introduction to WU JI GONG/Въведение в У ДЖИ ГОНГ
We invite you to July 5, 2020. from 17:00 of the FREE WEBINAR - INTRODUCTION TO WU JI GONG, which will be led by Andrew Kenneth Fretwell - Founder and Training Director of WWW.WUJI-GONG.ORG.

At this Webinar, Andrew will explain:
What exactly is Wu Ji Gong?
Who is its creator and why is this ancient form called Tai Chi for Enlightenment?
What does practicing WU JI GONG give us?
What will be the direct benefits for our health and vitality?
How will this form help us in our spiritual awareness and growth?

At the meeting of the 5th Andrew will give us other very important information related to WU JI GONG and will be able to answer all your questions.

We are happy to be able to present you this unique practice, through which everyone can significantly improve the quality of their lives!
We are expecting you!

IMPORTANT - After registration you will receive an automatic email in which will be written how to join the Webinar. Please save this email and follow the instructions in it
................................................................................
Каним ви на 5 Юли 2020г. от 17:00ч. на
БЕЗПЛАТНИЯ УЕБИНАР - ВЪВЕДЕНИЕ В У ДЖИ ГОНГ, който ще се води от Андрю Кенет Фретуел - основател и Директор обучения на WWW.WUJI-GONG.ORG.

На този Уебинар, Андрю ще ни обясни:
Какво всъщност е У ДЖИ ГОНГ?
Кой е неговия създател и защо тази древна форма се нарича Тай Чи за Просветление?
Какво ни дава практикуването на У ДЖИ ГОНГ?
Какви ще са преките ползи за нашето здраве и жизненост?
Как тази форма ще ни помогне в нашето духвно осъзнаване и израстване?

На срещата на 5-ти Андрю ще ни даде и друга много важна информация свързана с У ДЖИ ГОНГ и ще може да отговори на всичките ви въпроси.

Щастливи сме, че ще можем да ви представим тази уникална практика, чрез коята всеки човекще може да повиши значително качаството на своя живот!
Очакваме ви!

ВАЖНО - След регистрацията ще получите автоматичен мейл, в който ще бъде написан начина за включване в Уебинара.

Jul 5, 2020 05:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Maria Tsvetkova.