webinar register page

Webinar banner
FBA Marathon - Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon và Chuẩn bị lô hàng đầu tiên như thế nào?
Giới thiệu chi tiết cách thức vận chuyển hàng hóa với công cụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) và ưu đãi dành cho sản phẩm FBA mới.

1. FBA là gì và lợi ích của FBA
2. Ưu đãi cho Nhà bán hàng chuẩn bị ra mắt sản phẩm FBA
3. Lưu ý trước khi triển khai lô hàng FBA đầu tiên
4. Yêu cầu đóng gói lô hàng FBA
6. Q&A
Please choose only one webinar to attend.
Time shows in
* Required information
Loading