webinar register page

Digital Dragons Academy: Marketing Gier
Zapraszamy na zajęcia Digital Dragons Academy Online. Szczegóły wykładów:

10.00 - Kamil Ossowski: Zdrowa komunikacja ze społecznością - dlaczego warto o nią walczyć i jak to osiągnąć?

To pytanie w ostatnim czasie zadaje sobie coraz więcej producentów gier.
W obecnych czasach mamy bardzi wiele premier nowych gier, deweloperów jest coraz więcej, więc jak zatrzymać przy sobie gracza? Jak stworzyć dla nich przyjazne środowisko?
Podczas wykładu poznacie szczegóły pracy osób na stanowisku Community Manager oraz poznacie tajniki zdrowej komunikacji z waszymi graczami.

11.00 Jakub Kwinta: Kulisy kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze. Post-Mortem zbiórki Gamedeca.

Kickstarter? Moloch, którego nie da się w całości ogarnąć ani kontrolować. Mimo długiego okresu przygotowań, zawsze pojawią się nieprzewidziane czynniki, które wywrócą wszystkie założenia do góry nogami. Jakub Kwinta, PR Manager w Anshar Studios podzieli się wiedzą na temat tworzenia struktury kampanii, z wyróżnieniem elementów wpływających na sukces lub porażkę. Nie zabraknie twardych danych zebranych podczas fundowania kampanii gry Gamedec w marcu bieżącego roku.

12.00 Adam Longhorn: Simple stats, impactful insight

Capturing basic in-game events, we designed basic reporting to identify where players w


Rejestrując się na webinarium, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko, adres e-mail
przez Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Podole 60, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000058058, o kapitale zakładowym 25.372.000,00 zł, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295
w celu realizacji webinarium „Digital Dragons Academy Online"

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Dec 19, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Digital Dragons Academy.