webinar register page

Webinar banner
Uczmy refleksyjnie - na co i dlaczego powinniśmy zwracać uwagę w nauce pisania i czytania języka polskiego jako dziedziczonego.
Szkolenie poświęcone będzie bliższemu przyjrzeniu się materiałom i metodom nauczania czytania na etapie wczesnoszkolnym i ich dostosowaniu do pracy z uczniem dwujęzycznym.

Poruszone zostanie m. in. zagadnienie tzw. transferów ortograficznych – tj. wpływu pisowni języka oficjalnego (angielskiego) na czytanie i pisanie w języku dziedziczonym (polski).

Prowadzenie: dr Anna Martowicz

Sep 21, 2021 08:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ewa Plummer.