webinar register page

Webinar banner
Tecnologia aplicada a la COVID19: Cartes als establiments i altres aplicacions pel negoci
Hotspot: Servei de wifi segura, protecció de dades, marketing i altres

 Sistema de visualització de cartes digitals i altres  aplicacions  per a la  millora  de  la  gestió

May 21, 2020 04:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hostaleria Lleida.